×

วันผู้สูงอายุ

วันผู้สูงอายุ
13 เมษายน 2021

13 เมษายน – วันผู้สูงอายุ

วันผู้สูงอายุ จุดเริ่มต้นมาจากสมัยรัฐบาล พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ เพราะเห็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และคิดว่าจะทำอย่างไรจึงจะให้ลูกหลานได้กลับมารวมตัวกันในวันสำคัญเช่นนี้    คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 อนุมัติให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุ เพราะนอกจากเป็นวันสงกรานต์หรื...
รวมตัวละคร ‘แก่แต่เก๋า’ ที่เรารัก ในวันผู้สูงอายุ
12 เมษายน 2021

รวมตัวละคร ‘แก่แต่เก๋า’ ที่เรารัก ในวันผู้สูงอายุ

THE STANDARD POP รวบรวมตัวละครผู้สูงอายุ ‘แก่แต่เก๋า’ ที่เรารัก ในวาระวันผู้สูงอายุ (ที่อาจเงียบเหงากว่าปกติ เพราะลูกหลานไปรดน้ำดำหัวไม่ได้เหมือนก่อน)    เหล่าตัวละครในจักรวาลมังงะที่ผู้คนไม่ได้เคารพเพราะแค่อายุมาก แต่หลงรักเพราะพวกเขายิ่งใหญ่จริงๆ      ภาพประกอบ: เทียนจรัส วงศ์พิเศษกุล...
ยื่นสภายกเลิก VAT ผ้าอนามัย ขอให้จัดหาแจกฟรีในโรงเรียน ชี้ประจำเดือนเป็นกลไกธรรมชาติของเพศ หากเก็บไม่เป็นธรรม
24 มีนาคม 2021

ยื่นสภายกเลิก VAT ผ้าอนามัย ขอให้จัดหาแจกฟรีในโรงเรียน ชี้ประจำเดือนเป็นกลไกธรรมชาติของเพศ หากเก็บไม่เป็นธรรม

วันนี้ (24 มีนาคม) ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส. พรรคก้าวไกล ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร รับยื่นหนังสือจาก ปภาณษิณ ปิ่นแก้ว หัวหน้ากลุ่มลดความเหลื่อมล้ำทางเพศ และคณะ โดยมี เคท ครั้งพิบูลย์ อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมรับมอบ...
สุดารัตน์แนะทางออกปมเบี้ยยังชีพคนชรา ยกเลิกระเบียบมหาดไทยทันที ชี้บริหารแบบรัฐราชการคืออุปสรรค
3 กุมภาพันธ์ 2021

สุดารัตน์แนะทางออกปมเบี้ยยังชีพคนชรา ยกเลิกระเบียบมหาดไทยทันที ชี้บริหารแบบรัฐราชการคืออุปสรรค

วันนี้ (3 กุมภาพันธ์) คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานกลุ่มสร้างไทย แสดงความคิดเห็นกรณีที่ผู้สูงอายุถูกเรียกคืนเบี้ยยังชีพคนชราว่า ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 (11) บัญญัติให้ผู้สูงอายุ ได้แก่ บุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสิทธิได้รับ ‘การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม’ ซึ่งการได้มาซ...
On this day วันผู้สูงอายุ
13 เมษายน 2019

13 เมษายน – วันผู้สูงอายุ

วันผู้สูงอายุ จุดเริ่มต้นมาจากสมัยรัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ เพราะเห็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และคิดว่าจะทำอย่างไร จึงจะให้ลูกหลานได้กลับมารวมตัวกันในวันสำคัญเช่นนี้   คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2525 อนุมัติให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุ เพราะนอกจากเป็นวันสงกรานต์หรื...