×

วันนักข่าว

5 มีนาคม 2024

5 มีนาคม – วันนักข่าว

5 มีนาคมของทุกปี เป็น ‘วันนักข่าว’ หรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ตรงกับวันสถาปนาสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันคือสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2498 โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากนักข่าวรุ่นบุกเบิกจำนวน 15 ท่าน   ในอดีตหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับต่างก็ให้ความสำคัญกับวันนักข่าว โดยเป็นประเพณีที่ทราบกันระหว่างหนังสือพิ...
วันนักข่าว
5 มีนาคม 2023

5 มีนาคม – วันนักข่าว

ทุกวันที่ 5 มีนาคม ถือเป็น ‘วันนักข่าว’ ที่เกิดขึ้นมาจากการที่นักข่าวรุ่นบุกเบิกร่วมกันก่อตั้งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ที่ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2498 หรือวันนี้เมื่อ 64 ปีที่แล้ว ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน ในวันดังกล่าวนักข่าวทั้ง 15 คน ได้นัดหมายรวมตัวกันที่ศาลานเรศวรในสวนลุมพินี โดยมี ชาญ สินศุข ...


X
Close Advertising