×

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมียนมาเผายาเสพติด
27 มิถุนายน 2022

เมียนมาเผายาเสพติดล็อตใหญ่ยึดได้จาก 3 เมือง เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วานนี้ (26 มิถุนายน) เมียนมาจัดพิธีเผาทำลายยาเสพติดที่ยึดมาได้ในเมืองย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ และตองจี เนื่องจากวันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก   โดยในช่วงเช้าของวานนี้ ย่างกุ้งเผาทำลายยาเสพติดและสารเคมีตั้งต้นผลิตยาเสพติด 33 ชนิด มูลค่ากว่า 3.57 แสนล้านจ๊าต (ราว 6.78 พันล้านบาท) ซึ่งถูกยึดในพื้นที่ทางตอนล่างของประเทศ โดยยาเสพติดท...
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิถุนายน 2022

26 มิถุนายน 2022 – วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) เป็นวันสำคัญสากลเพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางที่ผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยหมายความถึงยาเสพติด ยึดถือเป็นวันสำคัญประจำปีมาตั้งแต่การประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 1988 เหตุที่กำหนดวันที่นี้เพื่อเป็นที่ระลึกแก่การถอนสัมปทานการค้าฝิ่นโดยนายอำเภอ ...
26 มิถุนายน 2020

26 มิถุนายน – วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) เป็นวันสำคัญสากลเพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางที่ผิดและค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยหมายความถึงยาเสพติด ยึดถือเป็นวันสำคัญประจำปีมาตั้งแต่การประกาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 1988 เหตุที่กำหนดวันที่นี้เพื่อเป็นที่ระลึกแก่การถอนสัมปทานการค้าฝิ่นโดยนายอำเภ...
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิถุนายน 2019

26 June – วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) เป็นวันสำคัญสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางที่ผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยหมายความถึงยาเสพติด ยึดถือเป็นวันสำคัญประจำปีมาตั้งแต่การประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2531 เหตุที่กำหนดวันที่นี้เพื่อเป็นที่ระลึกแก่การถอนสัมปทานการค้าฝิ่นโดยนาย...

Close Advertising