×
478534

วันคุ้มครองโลก

Pomelo เปิดตัวคอลเล็กชันที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ เพื่อฉลองวันคุ้มครองโลก โดย 30% ของเสื้อผ้าจะใช้วัสดุที่ยั่งยืน
22 เมษายน 2021

Pomelo เปิดตัวคอลเล็กชันที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ เพื่อฉลองวันคุ้มครองโลก โดย 30% ของเสื้อผ้าจะใช้วัสดุที่ยั่งยืน

Pomelo เปิดตัวคอลเล็กชันที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ เพื่อฉลองวันคุ้มครองโลก โดย 30% ของเสื้อผ้าจะใช้วัสดุที่ยั่งยืน   วันที่ 22 เมษายนของทุกปีคือ ‘Earth Day’ หรือวันคุ้มครองโลก ที่โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติสร้างขึ้นเพื่อให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปัจจุบันหลายองค์กรก็ทวีความใส่ใจต่อประเด็นนี้โดยเฉพาะจากปั...
22 เมษายน - วันคุ้มครองโลก (Earth Day)
22 เมษายน 2021

22 เมษายน – วันคุ้มครองโลก (Earth Day)

วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี ริเริ่มโดย เกย์ลอร์ด เนลสัน สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา ที่ผลักดันให้เกิดการรวมตัวกันของชาวอเมริกันกว่า 20 ล้านคนทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันปกป้องสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 22 เมษายน 1970 จนมีการตั้งองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกาขึ้น นำไปสู่การออกกฎหมายเพื่อสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก และกลายเป็นท...
22 เมษายน 2019

22 เมษายน – วันคุ้มครองโลก

วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี ริเริ่มโดย เกย์ลอร์ด เนลสัน สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา ที่ผลักดันให้เกิดการรวมตัวกันของชาวอเมริกันกว่า 20 ล้านคนทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันปกป้องสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 22 เมษายน 1970 จนมีการตั้งองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกาขึ้น นำไปสู่การออกกฎหมายเพื่อสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก และกลายเป็นท...