×

22 เมษายน – วันคุ้มครองโลก

โดย THE STANDARD TEAM
22.04.2023
  • LOADING...
วันคุ้มครองโลก

วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี ประกาศโดยโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (United Nations Environment Program: UNEP) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 1970

 

ที่มาของวันคุ้มครองโลก เริ่มต้นโดย เกย์ลอร์ด เนลสัน สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ ที่ขอให้ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี ยกเรื่องสิ่งแวดล้อมขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ ขณะที่มีชาวอเมริกันกว่า 20 ล้านคน ร่วมแสดงเจตนารมณ์ ณ เมืองต่างๆ ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เพื่อแสดงถึงความต้องการให้มีมาตรการป้องกันและควบคุมผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากการกระทำต่างๆ ของมนุษย์ 

 

ที่ผ่านมาในแต่ละปี ประเทศต่างๆ จะมีการจัดกิจกรรมในวันคุ้มครองโลก ไม่ว่าจะเป็น การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ การรณรงค์อนุรักษ์ผืนป่าและต้นไม้ใหญ่ การทำความสะอาดถนนและชายหาดต่างๆ 

 

ซึ่งในไทยก็มีการจัดกิจกรรมวันคุ้มครองโลกเป็นประจำทุกปี โดยหน่วยงานต่างๆ เช่น กรีนพีซ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising