×

รุธิร์ พนมยงค์

17 กุมภาพันธ์ 2020

หากการศึกษาไม่จำเป็นต้องสอนโดยสถาบันการศึกษา? คุยกับ ‘รุธิร์ พนมยงค์’ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ต้องปรับตัวอย่างไรถึงจะหนีกระแส Disruption ได้

ปัจจุบัน ภาคธุรกิจต้องมีการทรานส์ฟอร์มองค์กรของตัวเอง เพื่อให้รอดพ้นต่อการถูกดิสรัปชันจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางธุรกิจใหม่ๆ ที่ยากต่อการคาดเดา   สถานการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างผลกระทบที่เลี่ยงไม่ได้ให้กับสถาบันการศึกษา ที่ต้องสามารถก้าวทันต่อกระแสของการเปลี่ยนเปลงที่จะถาโถมอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในอนาคต เพราะสถาบันการศึกษาคือหน...