×

ม.39

เงินบำเหน็จชราภาพ
4 มกราคม 2022

ครม. เคาะชดเชยเงินบำเหน็จชราภาพผู้ประกันตน ม.33-ม.39 สามงวด

วันนี้ (4 มกราคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเป็นการเฉพาะในช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบ ทั้งนี้ เพื่อกำหนดอัตราการจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนในช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -...
เงินเยียวยา
10 สิงหาคม 2021

ครม. เคาะโอนเงินเยียวยาประกันสังคม ม.39 และ ม.40 ให้ 10 จังหวัดสีแดงภายใน 24 ส.ค. นี้ ก่อนทยอยโอนให้จังหวัดที่เหลือ

วันนี้ (10 สิงหาคม) อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้เห็นชอบกรอบวงเงิน 33,471.0050 ล้านบาท เยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐตามข้อกำหนดฯ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด    โดยจ่ายค่าครองชีพคนละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,694,...

Close Advertising