×

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้

รณดล นุ่มนนท์
14 พฤษภาคม 2021

ธปท. ชี้เดือน มี.ค. 64 ลูกหนี้ 1 แสนคนขอเข้ามาตรการช่วยเหลือฯ รวม 4 หมื่นล้านบาท เร่งต่ออายุมาตรการฯ เฟส 3 ถึงสิ้นปี 64

รณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ธปท. ยกระดับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ขึ้น โดยออกมาตรการฯ ระยะที่ 3 ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2564 (มาตรการฯ ระยะที่ 2 สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2564) เนื่องจากโควิด-19 ระลอก 3 ส่งผลกระทบในวงกว้างและรุนแรงขึ้น ทั้งธุรกิจบริการ การท่องเที่ยว โดยเฉพาะรายย่อยที่ราย...
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
28 มกราคม 2021

ธอส. เผยยอดลูกหนี้พิษโควิด-19 ขอรับการช่วยเหลือรวม 96,000 บัญชี วงเงินกว่า 9 หมื่นล้านบาท

ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ทางธนาคารออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ใน 4 มาตรการ เช่น การลดเงินค่างวดนานสูงสุด 6 เดือน ฯลฯ ซึ่งเปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการผ่านแอปพลิเคชัน โดยเริ่มเปิดให้ลูกค้าสมัครเข้ารับความช่วยเหลือตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 256...
‘7 แบงก์พาณิชย์’ รับลูก ธปท. อุ้มลูกหนี้โควิด-19 รอบใหม่ ลุย ‘ยืดหนี้-ปรับโครงสร้าง’ ถึงกลางปี 2564
19 มกราคม 2021

‘7 แบงก์พาณิชย์’ รับลูก ธปท. อุ้มลูกหนี้โควิด-19 รอบใหม่ ลุย ‘ยืดหนี้-ปรับโครงสร้าง’ ถึงกลางปี 2564

เมื่อรัฐบาลประกาศมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ผ่านการประกาศพื้นที่ควบคุมพิเศษใน 28 จังหวัด ส่งผลกระทบต่อการค้า การท่องเที่ยว รวมถึงประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ต้นปีที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยจึงส่งหนังสือเวียนเรื่องมาตรการช่วยเหลือขั้นต่ำสำหรับโควิด-19 ระลอกใหม่    สัปดาห์ที่ผ่านมา (11-15 มกราคม) ฝั่งธนาคารรัฐออกมาต...
มาตรการช่วยลูกหนี้
12 มกราคม 2021

ธปท. เร่งแบงก์ต่อเวลามาตรการช่วยลูกหนี้ 6 เดือนรับโควิด-19 ระลอกใหม่

รณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อลูกหนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกหนังสือเวียนถึงสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน (ผู้ให้บริการทางการเงิน) เร่งช่วยเหลือลูกหนี้แล้ว ทั้งนี้ ธนาค...
ส่องมาตรการอุ้มลูกหนี้โควิด-19 รอบใหม่ ‘แบงก์-นอนแบงก์’ รุกช่วยรายกรณี ยืดหนี้นานสุด 99 เดือน
9 มกราคม 2021

ส่องมาตรการอุ้มลูกหนี้โควิด-19 รอบใหม่ ‘แบงก์-นอนแบงก์’ รุกช่วยรายกรณี ยืดหนี้นานสุด 99 เดือน

ไม่ทันข้ามปีข่าวการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มกลับมาอีกครั้ง เมื่อเข้าสู่ปี 2564 รัฐบาลก็ประกาศอย่างเป็นทางการว่า ไทยกำลังเข้าสู่การระบาดระลอกใหม่กลายเป็นเคราะห์ซ้ำกรรมซัด เพราะร้านค้า ประชาชน และเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวต้องสะดุดลง   แล้วภาคธุรกิจธนาคารที่เป็นทั้งแนวหลัง และฝ่ายสนับสนุนเศรษฐกิจต้องรับมือสถานการณ์ รวมถึงมีมาตรการช่วยเหล...
ธอส. จ่อหารือขุนคลังคนใหม่ ออกมาตรการช่วยลูกหนี้ชั้นดี - ชงบอร์ดขายสลากใหม่ 20 ต.ค. นี้
5 ตุลาคม 2020

ธอส. จ่อหารือขุนคลังคนใหม่ ออกมาตรการช่วยลูกหนี้ชั้นดี – ชงบอร์ดขายสลากใหม่ 20 ต.ค. นี้

ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ ธอส. ทำมาอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมลูกหนี้รายย่อย 1 ใน 3 ของ ธอส. ​ล่าสุดเตรียมเข้าหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ เพื่อหามาตรการช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี้ดีที่มีวงเงินราว 8 แสนล้านบาท ซึ่งอาจต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติม   ...
1 กรกฎาคม 2020

ธปท. โชว์ผลมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เฟส 1 ช่วยลูกหนี้ได้ 11.5 ล้านบัญชี

รณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า จากเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่ ธปท. ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 1 ซึ่งครบระยะเวลา 3 เดือนเมื่อช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พบว่า มีลูกหนี้ได้รับความช่วยเหลือ 11.5 ล้านบัญชี จากบัญชีสินเชื่อรายย่อยทั้งหมด 35 ล้านบัญชี    ท...
23 มิถุนายน 2020

ศูนย์วิจัยกสิกร ชี้มาตรการช่วยลูกหนี้เฟส 2 ของแบงก์ชาติ กระทบรายได้ธนาคารพาณิชย์ 1,000-2,000 ล้านบาท แต่ช่วยลูกหนี้ลดภาระได้

จากมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 2 ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งเน้นดูแลเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้บุคคลรายย่อย ของสถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์ SFIs และผู้ประกอบการน็อนแบงก์ โดยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยใน 2 ส่วน ได้แก่    การ 'ลดเพดานดอกเบี้ย' สำหรับสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส...
19 มิถุนายน 2020

แบงก์ชาติออกมาตรการช่วยลูกหนี้ ลดเพดานดอกเบี้ยบัตรเครดิต-สินเชื่อ 2-4% ต่อปี เริ่ม 1 ส.ค.

รณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ธปท. หารือกับผู้ให้บริการทางการเงิน ประกอบด้วย สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สมาคมและชมรมของผู้ให้บริการทางการเงินรวม 9 แห่ง ออกมาตรการเพิ่มเติมระยะที่ 2 เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ได้แก่   ปรับลดเพดานดอกเบี้ยเป็นการทั่วไป 2-4% ต่อปี สำหรั...
มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
13 เมษายน 2020

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ จากธนาคารแห่งประเทศไทย

การพักชำระหนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ มาตรการสำหรับภาคธุรกิจ SMEs รวมถึงสินเชื่อที่มีการปรับลดการชำระหนี้อัตโนมัติ เหล่านี้คือ มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ จากธนาคารแห่งประเทศไทย   เกาะติดสถานการณ์โควิด-19 ได้ที่ thestandard.co/coronavirus-coverage และอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวของโรคโควิด-19 ได้ที่ www.facebook.com/thestandardth    ...


X
Close Advertising