×
453075

ภาพลามก

11 กุมภาพันธ์ 2021

ดีเอสไอ จับโมเดลลิ่งเครือข่ายแพร่ภาพลามกเด็กแหล่งใหญ่ของโลก พบมากกว่า 5 แสนไฟล์ เหยื่อหลายพันราย

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ได้รับเรื่องจากสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (Australian Federal Police) เกี่ยวกับบุคคลสัญชาติไทยที่อาจมีพฤติการณ์ล่วงละเมิดทางเพศเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยได้รับข้อมูลเป็นภาพถ่ายโป๊เปลือยเด็กเพียงภาพเดียว จนนำมาสู่การปฏิบัติการแบบบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้...