×

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

27 ตุลาคม 2017

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงเก็บพระบรมอัฐิในหลวงรัชกาลที่ 9

     วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม เวลา 8.43 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง เทียบรถยนต์พระที่นั่งหลังพระที่นั่งทรงธรรม ถนนหน้าพระธาตุ ทหารกองเกียรติ...
26 ตุลาคม 2017

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ยาตราริ้วขบวนพระมหาพิชัยราชรถ อัญเชิญพระบรมโกศสู่พระเมรุมาศ

     วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม เวลา 9.49 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินตามพระบรมโกศไปยังพลับพลายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เทียบพระยานมาศสามลําคานแล้วอัญเชิญพระบรมโกศประดิษฐาน ณ ท้ายเกรินบันไดนาค ทรงทอดผ้าไตร 20 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์เที่ยวละ 5 ไตร เสด็จพระราชดําเนินไปประทับยังพลับพลายก เจ้าพนักงานภูษามาลาขึ้นนั่งท้ายเกริ...
Close Advertising