×

พระครูอดิศรัย กิจจานุวัตร

พระครูอดิศรัย กิจจานุวัตร
9 ตุลาคม 2022

‘เมื่อยาบ้า 1 เม็ด ถูกกว่าราคาน้ำอัดลม 1 ขวด’ เจ้าคณะตำบลอุทัยสวรรค์สะท้อนปัญหายาเสพติดในชุมชน เมื่อเยาวชนต้องสุ่มเสี่ยง

วันนี้ (9 ตุลาคม) ที่วัดราษฎร์สามัคคี ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ทีม THE STANDARD ได้สนทนากับ พระครูอดิศรัย กิจจานุวัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สามัคคี และเจ้าคณะตำบลอุทัยสวรรค์ ถึงบทบาทศูนย์รวมทางจิตใจของครอบครัวและคนในชุมชน หลังเกิดเหตุการณ์สูญเสียที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์   พระครูอดิศรัยกล่าวว่า ทางวัดให้ความส...


X
Close Advertising