×

พงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ

4 มีนาคม 2024

คิดแบบ ‘สิงห์ปาร์ค เชียงราย’ ต่อยอดพื้นที่สู่การสร้างผลผลิตแห่งความสุขแบบไม่รู้จบ

รอยยิ้มคือเครื่องชี้วัดความสุขที่ง่ายที่สุด ‘สิงห์ปาร์ค เชียงราย’ ที่นี่ถนัดเรื่องสร้างรอยยิ้มให้แตกแขนงเป็นความสุขแล้วส่งต่อไปสู่ชุมชน ตลอดรอบปีปฏิทิน...สิงห์ปาร์ค เชียงราย จึงเป็นพื้นที่แห่งความสุขที่ไม่เคยเว้นว่างจากรอยยิ้มแม้แต่วันเดียว     แม้ว่าบรรยากาศความสุขที่ลอยเด่นอยู่ใจกลางท้องฟ้าจังหวัดเชียงรายในงาน Singha Park Chi...
X
Close Advertising