×

คิดแบบ ‘สิงห์ปาร์ค เชียงราย’ ต่อยอดพื้นที่สู่การสร้างผลผลิตแห่งความสุขแบบไม่รู้จบ

โดย THE STANDARD TEAM
04.03.2024
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

5 MIN READ
  • ก่อนจะมาเป็นแลนด์มาร์กท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดนิยมบนพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มอบความสุขให้กับทุกคน สิงห์ปาร์ค เชียงราย เคยได้ชื่อว่า ‘ไร่บุญรอด’ ที่ตั้งต้นด้วยการเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวบาร์เลย์และพืชผลทางเกษตรอื่นๆ
  • เป้าหมายของสิงห์ปาร์ค เชียงราย คือการทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่แห่งความสุข และยกระดับเชียงรายให้กลายเป็น ‘World Class Destination’ ที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม รอยยิ้มของผู้คน และธรรมชาติที่สวยงาม เพื่อเชื้อเชิญนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศเดินทางมาเยือนยังจังหวัดแห่งนี้ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจจังหวัดคึกคัก
  • สิงห์ปาร์ค เชียงราย นอกจากจะเป็นพื้นที่แห่งความสุขของคนในพื้นที่แล้ว ยังได้จัดอีเวนต์ระดับประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเฟสติวัล เทศกาลบอลลูนนานาชาติ งานกิจกรรมกีฬาต่างๆ ตลอดจนผลักดันแคมเปญ Green Season เชียงรายเที่ยวได้ทุกฤดู ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นหนึ่งในกลจักรสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจในจังหวัดเชียงรายคึกคัก มีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี

รอยยิ้มคือเครื่องชี้วัดความสุขที่ง่ายที่สุด ‘สิงห์ปาร์ค เชียงราย’ ที่นี่ถนัดเรื่องสร้างรอยยิ้มให้แตกแขนงเป็นความสุขแล้วส่งต่อไปสู่ชุมชน ตลอดรอบปีปฏิทิน…สิงห์ปาร์ค เชียงราย จึงเป็นพื้นที่แห่งความสุขที่ไม่เคยเว้นว่างจากรอยยิ้มแม้แต่วันเดียว  

 

แม้ว่าบรรยากาศความสุขที่ลอยเด่นอยู่ใจกลางท้องฟ้าจังหวัดเชียงรายในงาน Singha Park Chiangrai International Balloon Fiesta 2024 จะเพิ่งผ่านพ้นไปพร้อมๆ กับความทรงจำที่สวยงามของผู้คนที่ได้มาเยี่ยมชมในช่วงเวลาแห่งความรัก แต่สิ่งที่ยังคงส่งผลต่อเนื่องยาวๆ คือความสุข รอยยิ้มของพี่น้องชาวเมืองเชียงราย จากการที่เศรษฐกิจในจังหวัดได้แรงขับเคลื่อนจากเม็ดเงินนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 100,000 ชีวิตที่เดินทางมาท่องเที่ยวและเติมสีสันให้กับเมืองเชียงรายให้คึกคัก 

 

นี่คือหนึ่งในความตั้งใจที่ ‘สิงห์ปาร์ค เชียงราย’ สร้างสรรค์และจัดอีเวนต์สเกลใหญ่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี จากความมุ่งหวังที่อยากจะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองเล็กๆ ที่ช่วยสร้างความสุขให้กับชุมชนและสังคม ผลักดันและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงรายให้พลอยได้รับอานิสงส์ บวกจากความคึกคักครึกครื้นและการใช้สอยจ่ายเงินของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานอีเวนต์ต่างๆ ตามไปด้วย

 

อะไรทำให้สิงห์ปาร์ค เชียงราย ยึดถือในแนวคิดการสร้างความสุขและประโยชน์เพื่อสังคมผ่านแพลตฟอร์มสิงห์ปาร์ค เชียงราย แถมยังลงมือทำมาอย่างต่อเนื่อง?

 

ย้อนกลับสู่จุดตั้งต้นจาก ‘ไร่บุญรอด’ แผ่ขยายสู่ ‘สิงห์ปาร์ค เชียงราย’ เมื่อใจความสำคัญคือการขับเคลื่อนประโยชน์สู่ชาวบ้าน ชุมชน สังคม และจังหวัด

 

พลิกหน้าปฏิทินย้อนกลับไปเมื่อกว่า 40 ปีที่แล้ว ก่อนจะมาเป็นแลนด์มาร์กท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดนิยม รู้หรือไม่ว่าสิงห์ปาร์ค เชียงราย เคยได้ชื่อว่า ‘ไร่บุญรอด’ มาก่อน

 

                                                                                                                                                                                                      

 

พงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด ได้ย้อนความหลังเล่าถึงจุดเริ่มต้นการดำเนินงานของสิงห์ปาร์ค เชียงราย โดยเล่าว่าเกิดจากความตั้งใจของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ในการลงทุนและพัฒนา ‘ไร่บุญรอด’ เพื่อเป็นพื้นที่ปลูกข้าวบาร์เลย์ บนความตั้งใจที่จะพัฒนาข้าวบาร์เลย์ให้มีคุณภาพดีเพียงพอเพื่อจะใช้เป็นผลิตผลภายในประเทศ สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น ที่แม้โครงการดังกล่าวจะยุติลง แต่สิ่งที่งอกงามชัดเจนกว่าข้าวบาร์เลย์คือการเป็นพื้นที่สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนเชียงราย สามารถสร้างความสุข สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 

 

 

ด้วยจุดเด่นของจังหวัดเชียงรายในด้านความงดงามทางธรรมชาติ วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ และความน่ารักอ่อนโยนของผู้คน สิ่งเหล่านี้คือองค์ประกอบหลักที่โดดเด่นและสร้างความสมบูรณ์ให้จังหวัดเชียงราย จนกระทั่ง 10 ปีต่อมา สันติ ภิรมย์ภักดี ได้มีนโยบายปรับเปลี่ยนไร่บุญรอดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยมุ่งหวังให้เป็นแลนด์มาร์กสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดเชียงรายให้เติบโต และแน่นอนว่าที่นี่ได้กลายเป็นความหวังและโอกาสของผู้คนจำนวนมหาศาลภายใต้ชื่อ ‘สิงห์ปาร์ค เชียงราย

 

 

โดยที่หัวใจสำคัญ ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายหลักของบุญรอดฯ ในการให้บริการสถานที่แห่งนี้คือการที่ สิงห์ปาร์ค เชียงราย ขับเคลื่อนด้วยแนวคิดวิสาหกิจชุมชน หรือ Social Enterprise ที่มีเป้าหมายคือสร้างผลกำไรควบคู่ไปกับการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแบบยั่งยืนให้กับชุมชน ผ่านการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ไปจนถึงการสนับสนุนภาคธุรกิจชุมชนทั้งทางตรงและโดยอ้อมนั่นเอง

 

สิงห์ปาร์ค เชียงราย สุขครบ 360 องศา

 

ปัจจุบันสิงห์ปาร์ค เชียงราย คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แบ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตรกรรมผสมผสาน เช่น ไร่ชา สวนยางพารา พื้นที่ปลูกผลไม้ตามฤดูกาล และโซน Flower Bloom แปลงดอกไม้สวยงามที่เบ่งบานตลอดปี ปรับเปลี่ยนดอกไม้ไปตามฤดูกาล 

 

 

ไม่เพียงแต่ตั้งวิสัยทัศน์ในการปลุกปั้นให้สิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็นหนึ่งในหมุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศต้องเดินทางมาเยือนเท่านั้น แต่สิงห์ปาร์ค เชียงราย ยังทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อจัดงานระดับบิ๊กอีเวนต์และขยายฐานกลุ่มนักท่องเที่ยวหน้าใหม่ๆ ให้แวะเวียนมายังแลนด์มาร์กแห่งนี้ของเชียงรายอยู่ตลอดเวลา

 

 

โดยที่การจัดมหกรรมอีเวนต์ต่างๆ เหล่านี้ก็นับรวมเป็นหนึ่งในวิธีการ ‘สร้างความสุข’ ที่สิงห์ปาร์ค เชียงรายได้รีดศักยภาพ ดึงเอาประโยชน์จากพื้นที่ขนาดใหญ่ ความพร้อมในด้านต่างๆ ความเคารพในวัฒนธรรมท้องถิ่น และการเข้าใจอินไซต์วิถีชีวิตของผู้คน ความเป็นเมืองของเชียงรายมาต่อยอดได้อย่างถูกจุดถูกคุณสมบัติ

 

 

นั่นจึงทำให้ในทุกๆ ครั้งที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย ได้มีโอกาสจัดงานอีเวนต์ใดๆ ก็ตาม ความสุขคือหัวใจสำคัญ ทั้งยังเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นควบคู่เสมอในทุกๆ ครั้งที่มีการจัดงาน ตัวอย่างเช่น ความสุขของชาวบ้านในชุมชนที่ได้จากการมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ได้พัฒนาความสามารถ สั่งสมประสบการณ์ในการทำงาน เรื่อยไปจนถึงความสุขของผู้คนที่ได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมอีเวนต์ต่างๆ และกอบโกยเอาความประทับใจติดตัวกลับบ้านในทุกๆ ครั้ง 

 

 

หนึ่งในบิ๊กอีเวนต์ประจำปีที่ถูกพูดถึงและกลายเป็นงานที่ทุกคนต่างเฝ้ารอก็คือ Singha Park Chiangrai International Balloon Fiesta งานเทศกาลบอลลูนที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2559 ในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ ด้วยภูมิประเทศที่ยังคงความสมบูรณ์และความสวยงามทางธรรมชาติ ทำให้ที่นี่กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ถูกบรรจุในปฏิทินการบินบอลลูนของนักบินทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีงาน Farm Festival on the Hills (ฟาร์ม เฟสติวัล ออน เดอะ ฮิลล์) เทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ เป็นสัญญาณเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายในช่วงไฮซีซัน จัดเต็มศิลปินนักร้องชื่อดังหลากหลายแนวดนตรีมาร่วมสร้างความสนุก มอบความสุขบนเวทีเอาต์ดอร์ท่ามกลางขุนเขา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของงาน Farm Festival on the Hills จนกลายเป็นงานที่ได้รับความนิยมและตอบรับจากนักท่องเที่ยวตลอดกว่า 10 ปี

 

 

โดยอีเวนต์ดังกล่าวมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 100,000 รายในทุกๆ ปี ทั้งยังสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจังหวัดไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทตลอด 5 วันของการจัดงาน ยอดจองสถานที่พักในบริเวณใกล้เคียงที่เต็มทุกห้องทุกฟลอร์ในช่วงจัดงาน เรื่อยจนถึงการเปิดโอกาสให้ชาวบ้าน ผู้คนในจังหวัดได้มีพื้นที่สร้างรายได้ ยกระดับขีดความสามารถของตนเองในการสั่งสมประสบการณ์การทำงานสเกลใหญ่ 

 

 

ไม่เพียงเท่านี้ พื้นที่กว่า 8,600 ไร่ของสิงห์ปาร์ค เชียงราย ยังถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ไม่เคยว่างเว้นตลอดทั้งปี ทั้งกิจกรรมกีฬา เช่น งานปั่นจักรยานทางเรียบ (Chiang Rai Road Classic), งานวิ่งครอสคันทรี, กิจกรรมแข่ง Motocross งานแข่งขันรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรืองานวิ่งเทรลสุดยิ่งใหญ่ที่จัดเป็นประจำอย่าง ‘เดอะ สิงห์ ออปสตาเคิล เทรล’

 

 

ด้วยการจัดงานอีเวนต์ใหญ่ๆ อย่างต่อเนื่องนี่เองที่จะช่วยยกระดับให้สิงห์ปาร์ค เชียงราย ไปจนถึงตัวจังหวัดเชียงรายกลายเป็นอีก World Class Destination หรือหนึ่งในจุดหมายปลายทางระดับโลกที่นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาเยี่ยมเยือน

 

 

นอกจากนี้ พื้นที่แห่งนี้ยังเป็นจุดศูนย์กลางของการเรียนรู้ของคนในชุมชนและจังหวัด โดยเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่สร้างการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้เยาวชนได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์จริงในสถานที่ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นค่าย Art Summer Camp, Singha Park Nature Camp และอีกมากมาย ซึ่งแต่ละค่ายกิจกรรมก็ได้ดึงจุดเด่นของสิงห์ปาร์ค เชียงราย มานำเสนอ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาคน พัฒนาชุมชน และสร้างความสุขให้เกิดขึ้นจริงอย่างยั่งยืน

 

ซึ่งผลที่ตามมาที่สำคัญเป็นอย่างมากคือการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและจังหวัดให้หมุนเวียน มีเงินทองหลั่งไหลต่อเนื่อง ช่วยให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนาความเจริญอย่างไม่มีข้อจำกัด ทั้งยังทำให้ตัวจังหวัดมุ่งพัฒนาไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย

 

พงษ์รัตน์กล่าวถึงความตั้งใจในการดำเนินงานต่อจากนี้ของสิงห์ปาร์ค เชียงราย เอาไว้ว่า “ต่อจากนี้เราตั้งใจพัฒนาพื้นที่ พัฒนากิจกรรมต่างๆ ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของนักท่องเที่ยว และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย 

 

“โดยเรามุ่งมั่นจะส่งคืนสู่สังคมจากรุ่นสู่รุ่น เราจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ ในอนาคตเพื่อดึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เดินทางมาที่นี่ เพื่อร่วมสร้างความสุข ความกินดีให้กับชาวเชียงรายอย่างยั่งยืน”

 

แม้การตั้งต้นจากไร่บาร์เลย์จะถูกเปลี่ยนผ่านมาสู่การเป็น ‘จุดหมายปลายทางระดับโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือน’ แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปจากสิงห์ปาร์ค เชียงราย เลยแม้แต่น้อยตั้งแต่วันแรกที่ดำเนินกิจการจวบจนปัจจุบันคือการที่พวกเขาไม่ได้คำนึงหรือยกประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจส่วนตนเป็นที่ตั้ง หากแต่เป็นความใส่ใจและความตั้งใจที่สิงห์และสิงห์ปาร์ค เชียงราย อยากสร้างประโยชน์กลับคืนสู่ผู้คน ชุมชน สังคม จังหวัด ไปจนถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการส่งต่อและ ‘สร้างความสุข’ เพื่อยกระดับอาชีพ ความเป็นอยู่ที่ดี และความเจริญของเมืองให้กับท้องถิ่นอย่างแข็งแรงและยั่งยืนสืบต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising