×

ผู้พิการทางสายตา

5 เมษายน 2018

Braille Neue ฟอนต์ใหม่ดีไซน์ให้อ่านได้ทั้งคนสายตาปกติและคนตาบอด

Braille Neue ฟอนต์ดีๆ ที่ดีไซน์โดยดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่น Kosuke Takahashi กำลังถูกพูดถึง เพราะฟอนต์นี้สามารถอ่านได้ไม่ว่าคุณจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นตัวหนังสือเลยก็ตาม   ดีไซเนอร์ได้สร้างฟอนต์ขึ้นมาจากอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา ทำการทดลอง ปรับการออกแบบให้สอดคล้องกับตำแหน่งจุดต่างๆ ของอักษรเบรลล์ ซึ่งทำให้ตัวหนังสือสามารถอ่านได้ทั้งคนส...
29 กันยายน 2017

Pornhub เพิ่มโหมดสำหรับผู้พิการทางสายตา ‘เล่าเป็นฉากๆ’

     ถือเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างไม่หยุดหย่อน สำหรับเว็บไซต์สื่อบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก Pornhub ที่ล่าสุดได้เสริมศักยภาพเว็บไซต์ให้มีทางเลือกในการเพิ่มขนาดตัวอักษร ปรับความสดสี ช่องทางลัด เพื่อรองรับผู้ใช้งานที่มีความพิการทางสายตา      Pornhub ให้ความสำคัญในการค้นหาด้วย โดยมีระบบนำทา...