×

นายกรัฐมนตรีนำ ครม. – คู่สมรส ทำกิจกรรมจิตอาสา ให้กำลังใจเด็กผู้พิการทางสายตา

โดย THE STANDARD TEAM
14.08.2019
  • LOADING...
จิตอาสา

วันนี้ (14 ส.ค.) เวลา 9.30 น. ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนราพร จันทร์โอชา ภริยา นำคณะรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรส และภาคีเครือข่าย ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา โดยมี เสาวณี สุวรรณชีพ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ กล่าวต้อนรับ

 

เมื่อนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึง นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพให้การต้อนรับด้วยการเล่นอังกะลุงบรรเลงเพลง ใครหนอ, อิ่มอุ่น, ค้างคาวกินกล้วย นายกรัฐมนตรีได้ร่วมขับร้องพร้อมกล่าวให้กำลังใจเด็กผู้พิการทางสายตาให้มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็ง ทุกคนมีศักยภาพ มีความสามารถเท่าเทียมกัน ขอให้ทุกคนเข้มแข็ง มีกำลังใจ ขอให้ยิ้มสู้ รัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

จากนั้นนักเรียนร่วมร้องเพลงประสานเสียง ยิ้มสู้ ซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชนิพนธ์เมื่อปี 2495 เพื่อเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่คนตาบอด

 

โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กล่าวคำสดุดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคล

 

จากนั้นนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และคู่สมรส มอบของใช้ในชีวิตประจำวันให้กับนักเรียนประจำ และเดินชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพและห้องเรียนอนุบาล ปลูกต้นไม้พุดน้ำบุษย์ และร่วมบันทึกเสียง ณ ห้องอัดเสียง ทำสมุดเขียนอักษรเบรลล์

 

ต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคม และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมเล่นฟุตบอลและแข่งชักเย่อกับคณะครูและนักเรียนที่สนามกีฬาของโรงเรียน จากนั้นนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี คู่สมรส และภาคีเครือข่ายได้ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนและรับประทานอาหารร่วมกัน

 

สำหรับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มุ่งให้ความช่วยเหลือคนพิการทางการเห็นโดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา ก่อตั้งเมื่อปี 2482 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์เมื่อปี 2502 นับเป็นมูลนิธิแห่งแรกที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความข่วยเหลือคนพิการทางการเห็นในด้านการศึกษาและการฝึกอาชีพ การพัฒนาสมรรถภาพความรู้ ความสามารถ ตลอดจนเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อให้คนพิการมีโอกาสที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมูลนิธิมี 5 ส่วนงาน ดังนี้
1. โรงเรียนสอนคนตาบอด
2. ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
3. ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
4. ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด
5. ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

 

 

ภาพ: สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories