×
317378

4 มกราคม วันอักษรเบรลล์

โดย THE STANDARD TEAM
04.01.2020
  • LOADING...
อักษรเบรลล์

อักษรเบรลล์ คือตัวอักษรสำหรับผู้พิการทางสายตา ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของจุดนูนเขียนลงบนกระดาษ โดยใช้ปลายนิ้วมือสัมผัสในการอ่าน ซึ่งอักษรเบรลล์ขนาด 1 เซลล์ จะประกอบไปด้วยปุ่มนูนเล็กๆ จำนวน 6 ปุ่ม วางตัวในลักษณะต่างๆ กันตามรหัสที่กำหนดขึ้น ใช้แทนตัวอักษรปกติ สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 

วันอักษรเบรลล์ ตรงกับวันเกิดของ หลุยส์ เบรลล์ ครูตาบอดชาวฝรั่งเศส ที่เกิดในวันที่ 4 มกราคม 1809 โดยเขาทุ่มเทคิดค้นอักษรเบรลล์โดยนำวิธีการส่งข่าวของทหารในเวลากลางคืนที่เรียกว่า night-writing ซึ่งเป็นรหัสจุด 12 จุด มาปรับให้เหลือจุดเพียง 6 จุด ที่สามารถใช้เพียงนิ้วเดียววางบนจุดทั้งหมดได้ และกลายเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่เปลี่ยนโลกมืดมิดของผู้พิการทางสายตาทั่วโลกจนมาถึงปัจจุบัน 

 

สำหรับในประเทศไทย มีการนำอักษรเบรลล์เข้ามาใช้ครั้งแรกในปี 1939 โดยอาจารย์เจเนวีฟ คอลฟีลด์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนสำหรับผู้พิการแห่งแรกของประเทศไทย โดยเขาร่วมกับนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ในการกำหนดโค้ดอักษรเบรลล์ไทยขึ้น ประกอบด้วยพยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกด ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงในเวลาต่อมา 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories