×

ผู้ป่วย

27 มกราคม 2020

เปรียบเทียบผู้ป่วย โคโรนา เมอร์ส และซาร์ส

  ‘2019-nCoV’ คือชื่อทางวิทยาศาสตร์ของโรคอุบัติใหม่ไวรัสโคโรนา ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน มีรายงานว่าเบื้องต้นมีผู้ป่วยกว่า 2,794 ราย เสียชีวิตแล้ว 80 ราย ขณะที่ประเทศไทยมีผู้ป่วยจากการยืนยันของกระทรวงสาธารณสุข 8 ราย รักษาหายแล้ว 5 ราย   รศ.พญ.อรุณี ธิติธัญญานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาระดับโมเลกุล ม.มหิดล กล...
12 สิงหาคม 2017

‘เมื่อดวงตาถูกใช้ช่วยเเทนการสื่อสาร’ รู้จัก SenzE นวัตกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยทุพพลภาพและสื่อสารลำบาก

     จากสถิติข้อมูลล่าสุดที่จัดเก็บโดยกระทรวงสาธารณสุขเมื่อปี 2557 พบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ประมาณ 500,000 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวมากถึง 25,000 คน ขณะที่โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (ALS) ซึ่งแม้จะมีโอกาสเป็นได้น้อยกว่า แต่หนทางการรักษาให้หายเป็นปกติก็ค่อนข้างริบหรี่      ที่สำคัญผ...