×

ป่าโปร่งใส

เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ
19 มกราคม 2023

เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ ยื่นหนังสือตรวจสอบงบแนวกันไฟ หวั่นงบประมาณไม่ได้ถูกนำไปใช้จริง

วันนี้ (19 มกราคม) วิทยา ครองทรัพย์ ผู้ประสานงานสภาลมหายใจภาคเหนือ ร่วมเป็นตัวแทนเข้ายื่นหนังสือต่อ พงษ์ศักดิ์ สุระประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (ดูแลพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, ลำพูน และแม่ฮ่องสอน) ขอให้ตรวจสอบโครงการจัดทำแนวกันไฟของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้เป็นไปตามการจัดจ้าง เ...

X
Close Advertising