×

ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

11 มกราคม 2020

ไฟป่าลามดงพญาเย็นติดต่อกันเป็นวันที่ 5 เจ้าหน้าที่เร่งสกัดเพลิง

ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ถูกไฟป่าเผาทำลายมาแล้วกว่า 5 วัน เจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนเร่งเข้าพื้นที่เพื่อสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลาม แต่เนื่องจากกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ในการควบคุมเพลิงมีจำนวนจำกัด จึงทำให้ไม่สามารถควบคุมไฟป่าไว้ได้ทั้งหมด ทำได้แค่เพียงฉีดน้ำสกัดไม่ให้ลุกลามมายังบ้านเรือนประชาชน มานพ รุ่งโรจน์...
31 สิงหาคม 2018

มรดกโลกของไทยมีอะไรบ้าง

ยูเนสโก (UNESCO) ถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของสหประชาชาติที่ทำหน้าที่ในการพิจารณาและขึ้นทะเบียนสถานที่สำคัญ โบราณวัตถุ รวมถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ให้เป็นแหล่งมรดกโลก ความทรงจำแห่งโลก รวมถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้   ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วทั้งหมด 5 แห่ง โดย ป่...