×

ปัญหาขยะ

4 พฤษภาคม 2018

คอกขยะกรุงเทพฯ ยุคผู้ว่าฯ อัศวินนำร่องแล้วทั่วกรุง ยืนยันรับฟังเสียงวิจารณ์ หากคัดค้านพร้อมปรับเปลี่ยน

สถิติล่าสุดเมื่อปี 2559 คนกรุงเทพฯ 1 คน ผลิตขยะเฉลี่ย 1.2 กิโลกรัมต่อวัน หากคำนวณตามจำนวนประชากรประมาณ 10.8 ล้านคน กรุงเทพฯ จะมีขยะเฉลี่ยวันละ 13,055 ตัน และคาดการณ์ว่าประชากรในปี 2573 จะมีมากกว่า 12.5 ล้านคน และผลิตขยะเป็น 15,029 ตันต่อวัน     ด้วยปริมาณขยะที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง กทม. จึงมีมาตรการเกี่ยวกับการจัดกา...

Close Advertising