×

ปรีดี พนมยงค์

27 มิถุนายน 2475
27 มิถุนายน 2019

27 มิถุนายน 2475 – ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับแรก

รัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ต้องกลายมาเป็นฉบับชั่วคราวนั้น เป็นฉบับของคณะราษฎร โดยมี ‘หลวงประดิษฐ์มนูธรรม’ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการร่างขึ้น โดยมีเพียง 39 มาตรา    ทั้งนี้หากมองดูในเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ พบว่า มีเนื้อหากำหนดให้ ‘พระมหากษัตริย์’ (ในรัฐธรรมนูญนี้ใช้เพียงคำว่า ‘กษัตริย์’) เป็นประมุขสูงสุด และเป็นเพียงสัญลักษณ์ของประเทศ...
On this day ปรีดี พนมยงค์
12 เมษายน 2019

12 เมษายน 2476 – ปรีดี พนมยงค์ ถูกเนรเทศออกนอกประเทศ

นายปรีดี พนมยงค์ หรือหลวงประดิษฐ์มนูธรรม เดินทางไปพำนักที่ประเทศฝรั่งเศสตามคำขอร้องของรัฐบาลในวันนี้ หลังจากที่ได้เสนอร่างหลักการเศรษฐกิจประจำชาติ ‘เค้าโครงการเศรษฐกิจ’ และเสนอต่อคณะกรรมการราษฎร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2475 แต่แนวคิดของนายปรีดีได้ถูกคัดค้านจากเสียงส่วนใหญ่ในสภา รวมถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีข้อวินิจฉัยต่อร่างเค...
31 ตุลาคม 2018

สิ้น ‘วาณี พนมยงค์ สายประดิษฐ์’ ทายาทปรีดี รัฐบุรุษอาวุโส สิริอายุ 77 ปี

หลัง ครูวาณี พนมยงค์ สายประดิษฐ์ เข้ารับการรักษาด้วยอาการป่วย ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มาระยะเวลาหนึ่ง ท่ามกลางกำลังใจจากครอบครัว และผู้คนอันเป็นที่รัก วันนี้ THE STANDARD ได้ทราบข่าวที่นำมาซึ่งความโศกเศร้า ครูวาณี ได้จากไปอย่างสงบแล้ว สิริอายุ 77 ปี ครูวาณี เป็นบุตรสาวคนสุดท้อง ในจำนวนพี่น้อง 6 คน ของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโ...
3 สิงหาคม 2018

นัยยะและอารมณ์ขันการเมืองไทย ผ่านแสงเสียงธรรมศาสตร์ ก่อนเริ่มศักราชเลือกตั้งใหญ่

สนามหญ้า สายฝน ถุงผ้า การแยกขยะ ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นสามารถพบเห็นและสัมผัสบรรยากาศได้จากงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจัดงานดังกล่าวต่อเนื่องมา 12 ปีแล้ว เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่ชีวิตวัยอุดมศึกษาเต็มขั้น สำหรับปีนี้ใช้ชื่อธีมงานว่า ‘ณ ดินแดนแห่งนี้มีตำนาน ขอเธอสืบสานจิตวิญญาณธรรม’   ไฮไลต์สำคัญนอกจากจะรณรงค์ให้นั...
23 มิถุนายน 2018

ความทรงจำของ พุทธินาถ พหลพลพยุหเสนา: 8 ปีในวังปารุสก์ 86 ปีต้นไม้ที่คณะราษฎรปลูก

คุณลุงพระยาทรงสุรเดช คุณอาหลวงประดิษฐ์ คุณอาควง คุณอามโน ข้างต้นคือถ้อยคำที่เราจะได้ยินตลอดการสนทนา ซึ่งน้อยครั้งที่เราจะได้ฟังเรื่องราวของคณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 จากคนที่เรียกบุคคลในประวัติศาสตร์หลายๆ ท่านว่า คุณลุง คุณอา ตลอดจนได้ยินการออกเสียงคำว่า ‘คะ นะ ราด’ เมื่อหมายความถึงคณะราษฎร ทั้งๆ ที่ผู้พูดก็รู้ว่าคณะราษฎรไม่ม...
11 พฤษภาคม 2018

อภิวัฒน์สยามด้วยความหวัง คุยกับ 4 นักการเมืองคนรุ่นใหม่ในวันปรีดี พนมยงค์

บรรยากาศเมื่อเช้าวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์เต็มไปด้วยความคึกคัก เนื่องจากมีการจัดงานวันปรีดี พนมยงค์ประจำปี ถึงแม้สภาพอากาศจะไม่เป็นใจนัก แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคจากประชาชนทุกเพศทุกวัยที่มีความสนใจทยอยกันเข้าร่วมงาน   ซึ่งไฮไลต์เด่นของงานนี้ คือการอภิปรายเรื่อง ‘อภิวัฒน์สยาม 2562: ความหวังและอนาคตประเทศไทย’ โ...
11 พฤษภาคม 2018

มุมสูง ‘แม่โดม’ ตระหง่านคู่ธรรมศาสตร์กว่า 8 ทศวรรษ สัญลักษณ์เรื่องราวประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2477 นับเนื่องจนถึงปีนี้ ในเดือนหน้าก็จะมีอายุครบ 84 ปี หรือครบ 7 รอบ   ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงาน ‘วันปรีดี พนมยงค์’ ในวันนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณูปการของ ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์ ในฐานะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย     THE STANDARD ได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปสำรว...
11 พฤษภาคม 2018

118 ปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์ สามัญชนผู้อภิวัฒน์การเมืองและสังคมไทย

เช้าวันนี้ (11 พ.ค.) ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการจัดงาน ‘วันปรีดี พนมยงค์’ ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ คือผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยให้กับประเทศไทย     รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธร...
24 มิถุนายน 2017

‘ปรีดี’ และ ‘คนดี’ ในความทรงจำของดุษฎี พนมยงค์

     ในวาระครบรอบ 117 ปีชาตกาล ของนายปรีดี พนมยงค์ และเป็นปีที่ 85 ของระบอบประชาธิปไตยที่นายปรีดีมีส่วนในการอภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 อันก่อให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศสยาม เมื่อวันที่ 27 มิถุนายนในปีเดียวกัน ทำให้ราษฎรกลายมาเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศ      แต่การเดินทาง...