×

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคโควิด (EOC)

เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
28 พฤศจิกายน 2021

สธ. ประชุม EOC เฝ้าระวังสายพันธุ์โอไมครอนใกล้ชิด ให้สื่อสารถึงประชาชนอย่างต่อเนื่อง ใส่หน้ากากตลอดเวลา

วันนี้ (28 พฤศจิกายน) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคโควิด (EOC) ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศ และข้อมูลการกลายพันธุ์ของสายพันธุ์โอไมครอนในทวีปแอฟริกา โดยสั่งการให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมควบคุมโรค ติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนร...

Close Advertising