×

บิดเบือนค่าเงิน

บิดเบือนค่าเงิน
4 ธันวาคม 2021

ไทยยังคงถูกสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีจับตามอง ‘บิดเบือนค่าเงิน’ ขณะที่รายการงานตรวจสอบรอบครึ่งปี ‘ไม่พบ’ ประเทศจงใจปั่นค่าเงิน

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า จากรายงานการตรวจสอบเรื่องการบิดเบือนค่าเงินล่าสุดไม่พบว่าประเทศใดมีการบืดเบือนค่าเงิน แต่จีน เวียดนาม และไต้หวัน เข้าเกณฑ์ล้มเหลวในการทำตามข้อตกลงประชาคมโลกด้านการงดใช้ค่าเงินในประเทศตนในการสร้างความได้เปรียบทางการค้า ขณะเดียวกันได้ขึ้นบัญชี 12 ประเทศที่ต้องถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด รวมถึงประเทศไทย    วานน...

X
Close Advertising