×

บัตรประกันสังคม

18 กันยายน 2017

หมดยุคพกบัตรประกันสังคม-ปี 2561 ใช้บัตรประชาชนแทน

     นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมจะยกเลิกการพิมพ์บัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลทดแทนการพกบัตรรับรองสิทธิฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป และเพื่อความสะดวก จึงขอแนะนำให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแสดงเมื่อไปรับบริการที่สถานพยาบาล   &...

X
Close Advertising