×

บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
11 ตุลาคม 2023

ตลาดให้ EE แจงงบไตรมาส 2 ปีนี้ หลังบันทึกผลขาดทุนจากธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับกัญชง ฉุดครึ่งปีแรกขาดทุนสุทธิ 164 ล้านบาท ขีดเส้น 25 ต.ค. นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอให้บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ EE ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2566 เกี่ยวกับการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมและเงินลงทุน รวมทั้งบันทึกค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าในธุรกิจค้าและผลิตกัญชงรวมมูลค่า 94 ล้านบาท ซึ่งเป็นธุรกิจหลักเพียงธุรกิจเดียวของ EE ในขณะที่คู่สัญญาไม่ต่อสัญญาการปลูก...


X
Close Advertising