×

บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด

14 ธันวาคม 2022

วางแผนครอบครัว-ลดท้องไม่พร้อม-เพิ่มเด็กเกิดใหม่อย่างมีคุณภาพ คือแนวทางแก้ไขปัญหาประชากรที่ยั่งยืน [ADVERTORIAL]

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยดูเหมือนจะตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาด้านโครงสร้างประชากร ทั้งสังคมผู้สูงอายุ อัตราการเกิดต่ำ และปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม มีการนำปัญหามาพูดคุยกันอย่างแพร่หลาย และนำเสนอมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จากการคาดการณ์ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่าจำนวนประชากรไทยจะถึงจุดสูงสุดประมาณปี 2030 จากนั้...
25 กันยายน 2021

เปิดประเด็นปัญหาท้องไม่พร้อมผ่านมุมมอง คุณคุง ผู้นำออร์กานอน ชายผู้ตระเวนไปทั่วโลก เพื่อทำความเข้าใจและหาวิธีสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อผู้หญิงทุกคน [Advertorial]

“โควิดทำพิษ หญิงไทยท้องไม่พร้อมพุ่ง...” “ตั้งครรภ์ไม่พร้อมเพิ่มขึ้นเท่าตัว เร่งคุ้มครองสิทธิหญิงไทย”   ข้อความที่เราคัดมาข้างต้น เป็นตัวอย่างพาดหัวข่าวเพียงส่วนหนึ่งจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในช่วงโควิดที่ผ่านมา (2564) ซึ่งบ่งบอกว่า ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมไม่เคยหายไป และยังคงเป็นปัญหาคั่งค้างในสังคมไทย ทั้งยังทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะ...
ออร์กานอน
8 มิถุนายน 2021

ออร์กานอน ประเทศไทย เปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมประกาศจุดยืน ‘รับฟังและลงมือทำเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของผู้หญิงทั่วโลก’ ผ่านกิจกรรม Wall of Voices [Advertorial]

ตามรายงานของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ปี 2563 พบว่า เฉลี่ยวันละ 169 คน คือจำนวนเด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี เฉลี่ยวันละ 6 คน คือจำนวนเด็กที่เกิดจากแม่ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี แต่ในกลุ่มผู้หญิงที่มีความพร้อมให้กำเนิดบุตร กลับพบอัตราการเกิดต่ำกว่า 600,000 คน ถือเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในรอบสามปี     ต้นตอของปัญหาคุณแม่วัยใสและอั...

X
Close Advertising