×

บริษัท ขนส่ง จำกัด

The Thai Transport
21 กรกฎาคม 2021

เริ่มจำกัดการเดินทางวันนี้ บขส. ประกาศหยุดเดินรถทุกเส้นทาง ตั้งแต่ 21 ก.ค. – 2 ส.ค. ตามมาตรการสกัดโควิดระบาดหนัก

วานนี้ (20 กรกฎาคม) ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด) ที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รัฐบาลต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดขั้นสูงสุด อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน...
บขส.
19 มิถุนายน 2021

บขส. กลับมาให้บริการเส้นทางหมอชิต 2-ภูเก็ต เริ่มวันนี้วันแรก หลังหยุดเดินรถชั่วคราวจากสถานการณ์โควิด-19

ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส. กลับมาให้บริการเดินรถเส้นทางหมอชิต 2-ภูเก็ต ในวันนี้ (19 มิถุนายน) วันแรก เพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ต โดยได้กำชับไปยังผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย อำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ รวมทั้งดำเนินการตามมาตรฐานสาธารณสุขและมาตรฐานด้านความป...
บขส. เดินรถเส้นทางภาคใต้ปกติ ย้ายจุดจำหน่ายตั๋วสถานีนครศรีธรรมราช เหตุน้ำยังท่วม
4 ธันวาคม 2020

บขส. เดินรถเส้นทางภาคใต้ปกติ ย้ายจุดจำหน่ายตั๋วสถานีนครศรีธรรมราช เหตุน้ำยังท่วม

วันนี้ (4 ธันวาคม) มาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยใน 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช, กระบี่, สุราษฎร์ธานี, ตรัง และพัทลุง ว่า บขส. ยังคงให้บริการเดินรถเส้นทางภาคใต้ทุกเส้นทางตามปกติ    ขณะที่ล่าสุดได้รับรายงานจากสถา...
8 มิถุนายน 2020

บขส. เปิดเดินรถสายใต้ทุกเส้นทาง 9 มิ.ย. นี้ หลังคลายล็อกให้เดินทางข้ามจังหวัดได้

วันนี้ (8 มิถุนายน) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เตรียมเปิดเดินรถเส้นทางภาคใต้ทุกเส้นทาง ตั้งแต่วันอังคารที่ 9 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป ภายหลังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. มีการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด และให้ยานพาหนะ ผู้โดยสาร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะ ที่เป็นการขนส่งคนหรือส...
2 มิถุนายน 2020

บขส. เปิดจองตั๋วโดยสารผ่านออนไลน์ล่วงหน้า 7 วัน ภาคเหนือ-อีสาน รวม 15 เส้นทาง เริ่มตั้งแต่ 1 มิ.ย.

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ออกประกาศแจ้งว่า บขส. พร้อมให้ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสามารถจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า 7 วัน ผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยมีการเปิดเส้นทางภาคเหนือ-อีสาน รวม 15 เส้นทาง แบ่งเป็นเส้นทางภาคเหนือ จำนวน 7 เส้นทาง ประกอบด้วย  เส้นทางกรุงเทพฯ–เชียงใหม่ กรุงเทพฯ–เชียงราย ก...
26 พฤษภาคม 2020

บขส. แจ้งหยุดเดินรถเส้นทางสู่ภาคใต้ทุกเส้นทาง หลัง ครม. มีมติขยาย พ.ร.ก. ฉุกเฉินอีก 1 เดือน

วันนี้ (26 พฤษภาคม) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ออกมาเปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายเวลาการประกาศใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก. ฉุกเฉิน) ออกไปอีก 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2563    ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เสนอ เพื่อควบ...
15 พฤษภาคม 2020

บขส. เตรียมเปิดเดินรถเส้นทางเหนือ-อีสาน 18 พ.ค. นี้ ส่วนภาคใต้เริ่มเปิด 1 มิ.ย. หลังหยุดเดินรถกว่า 1 เดือน

วันนี้ (15 พฤษภาคม) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งว่า บขส. เตรียมเปิดเดินรถในเส้นทางภาคเหนือ จำนวน 7 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่, กรุงเทพฯ-เชียงราย, กรุงเทพฯ-อุตรดิตถ์, กรุงเทพฯ-สารจิตร, กรุงเทพฯ-แม่สอด, กรุงเทพฯ-หล่มเก่า, กรุงเทพฯ-คลองลาน   เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำนวน 9 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางกรุ...
บขส. หยุดจำหน่ายตั๋วทุกเส้นทาง
26 มีนาคม 2020

บขส. หยุดจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกเส้นทาง 26 มี.ค.-30 เม.ย.

เมื่อวานนี้ (25 มีนาคม) จิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ฉบับ 2548) ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ทำให้ บขส. ต้องปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด   โดยเว้นระยะห่างของ...
17 มีนาคม 2020

บขส. ให้ประชาชนคืนตั๋ว-เลื่อนการเดินทางช่วงสงกรานต์ได้ ไม่มีค่าธรรมเนียม ตั้งแต่ 25 มีนาคมนี้

วันนี้ (17 มีนาคม) จิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเลื่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2563 ไปเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (โควิด-19)    ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและ...
29 ตุลาคม 2018

บขส. เปิดจองตั๋วช่วงปีใหม่ พบผู้โดยสารทยอยจองตั๋วแล้ว 30% คาดปลาย พ.ย. เต็มทุกที่นั่ง

บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดบริการจองตั๋วรถโดยสารล่วงหน้า 90 วัน สำหรับเทศกาลปีใหม่แล้ว โดยขณะนี้มีประชาชนทยอยจองตั๋วล่วงหน้าแล้วประมาณ 30% และคาดว่าจะมีประชาชนจองตั๋วล่วงหน้าเต็มทุกที่นั่งประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนี้   ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารของ บขส. ที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ บขส. จึงเชิ...