×

น้ำมันเบนซิน

ขึ้นราคาเบนซิน
23 พฤษภาคม 2022

ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 50 สตางค์ ดีเซลพรีเมียมขึ้นอีกลิตรละ 2 บาท มีผล 24 พ.ค.​ นี้

บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 0.50 บาทต่อลิตร และน้ำมันดีเซลพรีเมียม B7 ปรับขึ้นราคา 2 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลอื่นๆ ราคาคงเดิม มีผลวันตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (24 พฤษภาคม) เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุง...

Close Advertising