×

นวดแผนโบราณ

1 มิถุนายน 2020

แนวทางปฏิบัติสำหรับร้านสปา นวด เพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม ให้ปลอดภัย

วันนี้ 1 มิถุนายน เป็นวันแรกที่ทาง ศบค. คลายล็อกดาวน์ระยะที่ 3 ให้กิจการสถานประกอบการสปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม กลับมาเปิดกิจการได้ ซึ่งสปาและร้านนวด น่าจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายของใครหลายคนที่รอคอยจะไปใช้บริการอีกครั้ง ส่วนแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าของกิจการร้านสปา นวด และนวดเพื่อเสริมความงามที่พึงปฏิบัติ มีดังนี้     ...
31 สิงหาคม 2018

มรดกโลกของไทยมีอะไรบ้าง

ยูเนสโก (UNESCO) ถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของสหประชาชาติที่ทำหน้าที่ในการพิจารณาและขึ้นทะเบียนสถานที่สำคัญ โบราณวัตถุ รวมถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ให้เป็นแหล่งมรดกโลก ความทรงจำแห่งโลก รวมถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้   ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วทั้งหมด 5 แห่ง โดย ป่...