Menu

นมผง

10 เมษายน 2019

‘ไมอีลินกับพัฒนาการสมองสู่ความฉลาด’ แรงขับเคลื่อนอันสำคัญที่เริ่มสร้างได้ตั้งแต่ในครรภ์ [Advertorial]

หนึ่งเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะเข้าใจกันมาเสมอในเรื่องระบบการทำงานของสมอง นั่นคือสมองซีกซ้ายเป็นเรื่องของตรรกะเหตุผล และสมองซีกขวาเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ ทำงานแตกต่างกันหรือแยกออกจากกันตามกลไกของร่างกาย ซึ่งนั่นเป็นชุดความคิดที่ฝังอยู่ในสมองของพวกเรามาช้านาน แต่ในทางตรงกันข้าม เราได้เข้าร่วมพูดคุยและฟังการบรรยายของ ผศ.นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิช...
8 กันยายน 2017

พ.ร.บ. นมผง มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้ ห้ามโฆษณา ลด แลก แจก แถม แม่ดาราระวังโพสต์

     วันนี้ (8 กันยายน 2560) เป็นวันแรกที่พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 หรือที่เรียกกันอย่างย่อโดยทั่วไปว่า ‘พ.ร.บ. นมผง’ มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้ว      ศ. คลินิก เกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า พ.ร.บ....