×

ธุรกิจถ่านหิน

พลังงานหมุนเวียน
25 มกราคม 2021

‘พลังงานหมุนเวียน’ สร้างกระแสไฟฟ้าให้ประเทศในยุโรป 38% ในปี 2020 แซง ‘เชื้อเพลิงฟอสซิล’ เป็นครั้งแรก

เทรนด์ของธุรกิจพลังงานทางเลือกกำลังกลายเป็นที่นิยมของหลายๆ องค์กร บริษัท ไปจนถึงนโยบายการบริหารงานของรัฐบาลในหลายๆ ประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา ‘ยุโรป’ ดูจะเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีมาตรการดำเนินงานที่เปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดที่ค่อนข้างชัดเจนมากที่สุด เมื่อเทียบกับอีกหลายๆ ภูมิภาคและนานาประเทศ   ขณะที่จากการเปิดเผยล่าสุดโดย Ember องค์กรที...
กรณี ‘ออสเตรเลีย-จีน’ การค้า: ปัจจัยสำคัญที่กดดันท่าทีออสเตรเลีย
28 ธันวาคม 2020

กรณี ‘ออสเตรเลีย-จีน’ การค้า: ปัจจัยสำคัญที่กดดันท่าทีออสเตรเลีย

กลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา มี 1 ข่าวที่เกิดขึ้นในหน้าสื่อของต่างประเทศ ที่เป็นข่าวใหญ่พอสมควรสำหรับนักลงทุนที่มีสถานะการลงทุนอยู่ในกองทุน หรือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับออสเตรเลียและธุรกิจถ่านหิน ก็คือการที่ทางการจีนเดินหน้านำเข้าถ่านหินจากนานาประเทศทั่วโลกด้วยกฎเกณฑ์ที่ผ่อนคลายลง ยกเว้นประเทศเดียวในโลกก็คือ ‘ออสเตรเลีย’   ท่าทีดังกล่าวนั้นถูกมอ...

Close Advertising