×

ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน

27 เมษายน 2020

คาดการณ์แนวโน้มโควิด-19 ช่วงพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563

วันนี้ (27 เมษายน) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. หยิบยกข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการคาดการณ์สถานการณ์ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 3 สถานการณ์ ประกอบด้วย   สถานการณ์ควบคุมได้เต็มที่ เช่น ห้ามการเดินทางเข้าประเทศ จำกัดการเคลื่อนย้ายภายในประเทศ และคงมาตรการปิดสถานที่ต่างๆ ซึ่งในกรณีนี้ต...
27 เมษายน 2020

กางแผนปลดล็อกสถานประกอบการ 4 กลุ่มตามความเสี่ยง

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เปิดข้อมูลของคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชน ใน ศบค. ถึงแผนแนวทางการผ่อนปรนในภาคธุรกิจต่างๆ ภายหลังจากการประกาศขยายเวลา พ.ร.ก. ฉุกเฉินอีก 1 เดือน    ซึ่งมีการจำลองแบ่งประเภทธุรกิจออกมาเป็น 4 สี ประกอบด้วย สีขาว, สีเขียว, สีเหลือง และสีแดง...
27 เมษายน 2020

ศบค. เผย ยังไม่มีมติเลื่อนวันหยุดเดือนพฤษภาคม ย้ำมาตรการผ่อนปรนสถานประกอบการต้องรอมติ ครม.

วันนี้ (27 เมษายน) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ตอบคำถามสื่อมวลชนถึงประเด็นมติการเลื่อนวันหยุด โดยระบุว่าในที่ประชุม ศบค. มีการหารือถึงการเลื่อนวันหยุดราชการในเดือนพฤษภาคมทั้งหมด ซึ่งเสนอโดย อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยวันหยุดทั้งหมดประกอบด้วย วันที่...
27 เมษายน 2020

สถานการณ์โควิด-19 ระบาดในไทย (27 เม.ย. 2563)

วันนี้ (27 เมษายน) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แถลงว่าไทยพบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 9 ราย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 6 สัปดาห์ นับจากวันที่ 14 มีนาคม 2563 (พบ 7 ราย) ที่พบผู้ป่วยตัวเลขหลักเดียว และพบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย โดยสรุปวันนี้มีผ...
27 เมษายน 2020

ศบค. เปิด 4 มาตรการที่ยังคงไว้ หลังต่ออายุ พ.ร.ก. ฉุกเฉินอีก 1 เดือน

วันนี้ (27 เมษายน) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ให้ข้อมูลของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรการทั้ง 4 อย่างในเบื้องต้นที่จะยังคงมีคำสั่งให้ใช้ต่อไป หลังจากมีการประกาศขยายเวลา พ.ร.ก. ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน ซึ่งมาตรการทั้ง 4 ประกอบไปด้วย ควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักร, งด...
27 เมษายน 2020

BREAKING: ไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 9 ราย ตัวเลขต่ำกว่าหลักสิบครั้งแรกในรอบกว่า 6 สัปดาห์ เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวม 52 ราย

วันนี้ (27 เมษายน) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 พบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 9 ราย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 6 สัปดาห์ นับจากวันที่ 14 มีนาคม 2563 (พบ 7 ราย) ที่พบผู้ป่วยตัวเลขหลักเดียว ทำให้ยอดรวมสะสมในไทยอยู่ที่ 2,931 ราย โดยวันนี้พบผู้เสียชีวิตเพิ...
23 เมษายน 2020

เปิดผลตรวจโควิด-19 เชิงรุก (Active Case Finding) ใน 2 ชุมชนเขต กทม.

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยผลตัวอย่างการตรวจเชิงรุกในชุมชน (Active Case Finding) แถวชุมชนเขตบางเขนและเขตคลองเตย โดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยพบว่าตั้งแต่ช่วงหลังสงกรานต์มาก็คือ 15-22 เมษายน ตรวจไปทั้งหมดรวมแล้ว 1,876 ราย แต่พบผู้ป่วยเพียง 1 รายเท่านั้น    ทั้งนี้ นพ.ทวีศิ...
23 เมษายน 2020

ศบค. เผยมี 9 จังหวัดไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 ในรอบ 28 วัน

วันนี้ (23 เมษายน) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยข้อมูลแผนที่แสดงจังหวัดที่รับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2563 แบ่งเป็น 5 กลุ่มจังหวัด ดังนี้   กลุ่มจังหวัดมีรายงานผู้ป่วยช่วง 7 วันที่ผ่านมา จำนวน 14 จังหวัด ได้แก่  ภาคกลาง: กรุงเทพฯ กระบี่ ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี ...
22 เมษายน 2020

เปิดจุดเสี่ยงกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด สถานที่ไหนพบผู้ป่วยมากที่สุด

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เปิดข้อมูลการวิเคราะห์สถานที่แออัด หรือสถานที่ที่ผู้ป่วยแจ้งว่าเคยเดินทางไปในช่วง 14 วันก่อนเริ่มมีอาการป่วย ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 พื้นที่ภาพรวม ได้แก่ กรุงเทพฯ โดยสถานที่ที่พบว่าผู้ป่วยเคยเดินทางไปมากที่สุดคือ สถานบันเทิง สนามมวย โรงภาพยนตร์ สถานที่ม...
มหาสารคาม เสียชีวิตเพราะ โควิด-19
19 เมษายน 2020

ศบค. พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 32 ราย รวมสะสม 2,765 ราย รักษาหายแล้ว 1,928 ราย

วันนี้ (19 เมษายน) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 พบว่า มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 32 ราย รวมยอดสะสมในไทย 2,765 ราย โดยวันนี้ไม่มีการรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ส่วนรายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้   กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่มีประวัต...