×

จุฬา สุขมานพ

2 กรกฎาคม 2020

กพท. ออกประกาศ กำหนดเงื่อนไขอากาศยาน-บุคคลเข้าประเทศ 11 กลุ่ม ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

วันนี้ (2 กรกฎาคม) จุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท. เปิดเผยว่า กพท. ได้ออกประกาศ เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้า-ออกประเทศไทย (ฉบับที่ 2) เพื่อให้​วิธีการปฏิบัติของผู้เดินทางตั้งแต่เริ่มเตรียมตัวตั้งแต่ต้นทางถึงเมื่อเข้ามาในไทย​ตามที่กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด...
30 มิถุนายน 2020

กพท. ประกาศคลายล็อกน่านฟ้า อนุญาตอากาศยานและบุคคล 11 กลุ่มเดินทางเข้าออกประเทศไทย มีผล 1 ก.ค. นี้

เมื่อวานนี้ (29 มิถุนายน) จุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ลงนามในประกาศ เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย    ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้มีการห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวมาตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโร...
15 พฤษภาคม 2020

กพท. ออกประกาศปิด ‘สนามบินภูเก็ต’ ต่อ หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากภูเก็ตเพิ่ม

วันนี้ (15 พฤษภาคม) จุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ลงนามในประกาศ เรื่อง เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน (ฉบับที่ 3) โดยมีสาระสำคัญคือให้ยกเลิกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 14 พฤษภา...
27 เมษายน 2020

กพท. ขยายเวลาห้ามเครื่องบินโดยสารเข้าไทยชั่วคราวจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(27 เมษายน) จุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. ออกประกาศฉบับที่ 4 ระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (...
23 เมษายน 2020

กพท. ถกมาตรการควบคุมโรคกับ 20 สายการบิน ก่อนกลับมาเปิดให้บริการ 1 พ.ค. นี้

วันนี้ (23 เมษายน) จุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT ได้มีการเชิญสายการบินสัญชาติไทยและสายการบินต่างชาติกว่า 20 สายการบินมาประชุมเพื่อหารือทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการควบคุมโรค เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ วันที่ 1 พฤษภาคม 256...
3 เมษายน 2020

สั่งปิดสนามบินภูเก็ตแล้ว มีผล 10-30 เมษายน ให้ทำการได้เฉพาะที่ระบุในข้อยกเว้น

วันนี้ (3 เมษายน) จุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ออกคำสั่งระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ตแล้ว หลังมีมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10-30 เมษายน 2563 เพื่อป้องการกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ที่จังหวัดภูเก็ตมียอดผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง...
9 มีนาคม 2020

สำนักงานการบินพลเรือนฯ ออกประกาศเข้ม ผู้โดยสาร 4 ประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้าไทยต้องมีใบรับรองแพทย์

วันนี้ (9 มีนาคม) จุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ลงนามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศเกี่ยวกับการให้บริการจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)   หลังกำหนดให้ท้องที่นอกราชอาณาจักร ได้แก่ เกาหลี, จีน,...