×

จัณฑาล

3 กรกฎาคม 2017

สองผู้ท้าชิงประธานาธิบดีอินเดียมาจาก ‘จัณฑาล’ สะท้อนอะไร?

     ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย แม้จะเป็นเพียงตำแหน่งเชิงสัญลักษณ์ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าตำแหน่งดังกล่าวเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในฐานะประมุขของประเทศผู้ใช้อำนาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ผ่านการปฏิบัติงานของรัฐบาล รัฐสภา และศาลยุติธรรม หากคราใดบ้านเมืองเกิดวิกฤต ประธานาธิบดีสามารถเรียกคืนอำนาจสูงสุดดังกล่าวกลับมาได้ทุกเมื่อ ...