Menu

ค่าเงินบาท

30 มกราคม 2018

แบงก์ชาติรับ มีธนาคารเอี่ยวเก็งกำไรค่าเงิน สั่งลงโทษและติดตามใกล้ชิด

แบงก์ชาติตรวจพบ มีสถาบันการเงินเอื้อธุรกรรมเก็งกำไรค่าเงิน สั่งลงโทษและมอนิเตอร์ธุรกรรมเข้มข้น   วชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการยกระดับความเข้มงวดในการติดตามการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของผู้ร่วมตลาดในช่วงที่ผ่านมา แบงก์ชาติพบว่ามีสถาบันการเงินในประเทศไทยบางแห่งเอื้อให้เกิดธุรกรรมที่เข...
12 มกราคม 2018

บาทแข็งอาจฉุดเศรษฐกิจโต หอการค้าแนะรักษาเสถียรภาพ

เช้าวันนี้ (12 ม.ค.) ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอีก เปิดที่ 32.01 บาทต่อดอลลาร์ และหลุดไปที่ 31.96 บาทในช่วงสั้น จากนั้นอ่อนค่าลงมาที่ 32.23 บาทต่อดอลลาร์ ท่ามกลางความกังวลของบรรดาผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ส่งออกและนักลงทุน     ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้ความเห็นว่า ภาวะค่าเง...
3 มกราคม 2018

นักวิเคราะห์เชื่อ เงินบาทจะแข็งต่อเนื่อง แนะผู้ส่งออกปรับตัวได้แล้ว

ค่าเงินบาทแข็งสุดในรอบ 33 เดือนรับศักราชใหม่ 2561 ผู้เชี่ยวชาญชี้ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังไม่แข็งแรง ดอลลาร์แนวโน้มอ่อนตัวต่อเนื่อง ดันบาทแข็งในระยะกลางและยาว เชื่ออาจหลุด 30 บาทได้   ประเด็นค่าเงินบาทแข็งเป็นสิ่งที่ต้องจับตาต่อเนื่องจากไตรมาสสุดท้ายของปี 2560 ที่ผ่านมา เพราะบรรดาผู้ส่งออกบางส่วนเริ่มกังวลกับผลกระทบที่เกิดขึ้น เมื่อเงินบาทแข็ง...