×

คำนูณ สิทธิสมาน

6 กันยายน 2022

ส.ว. คำนูณ-เลิศรัตน์ ไม่ขัดหากตัดอำนาจ ส.ว. เลือกนายกฯ เหตุเหลือระยะเวลาบทเฉพาะกาลอีกไม่นาน

วันนี้ (6 กันยายน) ในการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจาณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตัดอำนาจสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มี ส.ว. ลุกขึ้นมาอภิปรายเป็นคนแรกคือ คำนูณ สิทธิสมาน โดยอภิปรายสนับสนุนให้แก้ไขมาตรา 272 ตัดอำนาจ ส.ว. โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี เพราะขณะนี้แผนการปฏิรูปประเทศที่เป็นภารกิจตามบทเฉพาะกาล 5 ปี ของ ส.ว. เสมือนใกล้รูดม่านปิดฉากการแสดงลง จะ...
คำนูณ สิทธิสมาน
5 กรกฎาคม 2022

คำนูณเผย ส.ว. เสียงแตก 2 ทาง ปมสูตรคำนวณ ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ ส่วนตัวมองต้องหารด้วย 100 เท่านั้น

วันนี้ (5 กรกฎาคม) คำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงข้อถกเถียงเรื่องการคำนวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) บัญชีรายชื่อด้วยสูตรหาร 100 และหาร 500 ว่า สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา แต่ตอนนี้ต้องเข้าใจว่าร่างของกรรมาธิการ (กมธ.) และทุกร่างที่ส่งเข้ามาเป็นเรื่องหาร 100    คำนูณกล่าวว่า โดยส่วนตัวเข้าใจว่าไม่...
Kamnoon Sidhisamarn
21 กันยายน 2021

เดินหน้าพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจ ตามเสียงเรียกร้องให้ปฏิรูป คำนูณเผย อยากให้ผ่านวาระ 3 สมัยประชุมหน้า

วันนี้ (21 กันยายน) คำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... ให้สัมภาษณ์ว่า กมธ. จะนัดประชุมอีกครั้งในวันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ณ อาคารรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ในมาตราต่างๆ ที่ค้างไว้ โดยร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ เป็นร่างกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจ...
คำนูณ สิทธิสมาน
28 มิถุนายน 2021

คำนูณ ยืนยัน ส.ว. ไม่มีสิทธิพิเศษรักษาโควิด เคส พล.อ. เลิศฤทธิ์ เป็นคนไข้ประจำ รพ.พระมงกุฏเกล้าอยู่แล้ว

วันนี้ (28 มิถุนายน) คำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ให้สัมภาษณ์ถึงการงดประชุมวุฒิสภา การประชุมกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ และคณะกรรมการทุกคณะ รวมถึงการงดการประชุมทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคมนี้ว่า ไม่กระทบต่อการปฎิบัติหน้าที่ของ ส.ว. เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีวาระเร่งด่วนและเป็นวาระที่บังคับเรื่องเงื่อนไขเวลามายังวุฒิสภา &nbs...
ร่างแก้รัฐธรรมนูญ
23 มิถุนายน 2021

คำนูณ เผยเบื้องต้นรับ 6 ร่างแก้รัฐธรรมนูญ รวมถึงตัดอำนาจ ส.ว. ชี้เป็นห่วงพลังประชารัฐแก้ปมแปรญัตติงบประมาณ

วันนี้ (23 มิถุนายน) คำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) อภิปรายร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่า ขณะนี้ส่วนตัวได้ตกผลึกและพร้อมที่จะรับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแล้ว 6 ร่าง จากทั้งหมด 13 ร่าง ส่วนร่างที่เหลือก็ต้องขอรับฟังการอภิปรายจากสมาชิกรัฐสภาไปจนกว่าที่จะมีการลงมติ โดยส่วนตัวและสมาชิกวุฒิสภาอีกจำนวนหนึ่งค่อนข้างที่จะเป็นห่วงในประเด็นมาตรา 14...
คำนูณ สิทธิสมาน
22 มิถุนายน 2021

คำนูณ มองแก้ รธน. เอื้อพรรคใหญ่ ถอดปลั๊กฉบับปราบโกง ยืนยันโหวตตัดอำนาจ ส.ว. เลือกนายกฯ

วันนี้ (22 มิถุนายน) คำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงการพิจารณาญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จำนวน 13 ฉบับว่า ตนจำแนกได้ 9 ประเด็นในร่าง 13 ฉบับของ 2 กลุ่มการเมืองที่ยื่นเสนอต่อสภา ประกอบด้วย 1. เปลี่ยนแปลงระบบเลือกตั้ง ส.ส. เป็นระบบบัตร 2 ใบ 2. ตัดบทลงโทษรุนแรงต่อนักการเมืองที่ยุ่งเกี่ยวกับการใช้งบประมาณแผ่นดิน โดยแก้มาตรา 144 และ 1...
คำนูณ สิทธิสมาน
8 มิถุนายน 2021

คำนูณ ขอรัฐบาลยกเลิกภาษีขายฝาก ตั้งศูนย์บริหารหนี้ครัวเรือน หลังไทยติดอันดับ 11 ของโลก

วันนี้ (8 มิถุนายน) คำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงสถานการณ์หนี้ครัวเรือนของประเทศไทยในปัจจุบันว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีหนี้ครัวเรือนอยู่ที่ 14 ล้านล้านบาท และในปี 2565 ประเทศไทยติดอันดับ11 ของโลกที่มีหนี้ครัวเรือนสูงสุด ซึ่งหนึ่งในหนี้ครัวเรือนของประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นหนี้ระยะสั้น เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรถยนต์ และสินเชื่อบัตรเครดิต จึงขอ...
คำนูณ สิทธิสมาน
4 มิถุนายน 2021

ส.ว. เตรียมพร้อมพิจารณา พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้านบาท หาก ส.ส. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

วันนี้ (4 มิถุนายน) คำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญกิจการวุฒิสภา เปิดเผยว่า ในการประชุมวุฒิสภาสัปดาห์หน้า วันที่ 7 มิถุนายน ที่ประชุมจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี 2565 เพื่อพิจารณาคู่ขนานไปพร้อมกับสภาผู้แทนราษฎร ( ส.ส.)   ทั้ง...
พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.7
8 ธันวาคม 2020

คำนูณขอประธานรัฐสภาพิจารณา กรณีกรมศิลป์มีมติให้จัดทำพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.7 ใหม่ ขนาด 4 เท่า แทนองค์เดิม

วันนี้ (8 ธันวาคม) คำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ได้ปรึกษาหารือประธานวุฒิสภา ในประเด็นเรื่อง การประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 7 บริเวณอาคารรัฐสภาว่า ในการออกแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ได้มีการออกแบบให้มีลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 7 เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปเสมือนจริงของรัชกาลที่ 7 ขนาดเท่าครึ่ง ที่ได้อัญเชิญมาจากอาคารรัฐสภาอู่ทองใน เพื่อเป็นส...
คำนูณ เสนอแนวคิด 2 ปฏิเสธ 3 ไม่ 1 ต้อง หาทางออกจากการเมืองในปัจจุบัน
26 ตุลาคม 2020

คำนูณ เสนอแนวคิด 2 ปฏิเสธ 3 ไม่ 1 ต้อง หาทางออกจากการเมืองในปัจจุบัน

วันนี้ (26 ตุลาคม) คำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เสนอทางออกประเทศท่ามกลางสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันว่าเห็นด้วยกับการถอยของรัฐบาลคือ การยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง และการเป็นผู้ริเริ่มในการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพื่อขอเปิดรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภา ตามมาตรา 165 และการสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ   ...

Close Advertising