×

ความแออัดในโรงพยาบาล

1 ตุลาคม 2019

เริ่มวันนี้! สธ. ร่วมกับร้านขายยา 500 แห่ง ให้ผู้ป่วยบัตรทองรับยาใกล้บ้าน ลดความแออัดในโรงพยาบาล

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายให้กระทรวงสาธารณสุขลดความแออัดของโรงพยาบาล เพิ่มความสะดวกบริการประชาชน เช่น การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ คลินิกหมอครอบครัว เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) รวมถึงแนวทางการช่วยลดความแออัดในรั้วโรงพยาบาล ด้วยการให้ผู้ป่วยสามารถ...
อสม ส่งยาถึงบ้านผู้ป่วย
8 สิงหาคม 2019

สาธิตเสนอไอเดียถึง อสม. ส่งยาถึงบ้านผู้ป่วย ชี้ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล

วันนี้ (8 ส.ค.) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับหน้าที่บรรยายพิเศษเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพและลดความแออัดในโรงพยาบาล กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศกว่า 1,200 คน ในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ 2562 ว่า    ยินดีที่ได้มาพบปะผู้นำบุคคลที่สร้างปร...