×

สาธิตเสนอไอเดียถึง อสม. ส่งยาถึงบ้านผู้ป่วย ชี้ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล

08.08.2019
  • LOADING...
อสม ส่งยาถึงบ้านผู้ป่วย

วันนี้ (8 ส.ค.) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับหน้าที่บรรยายพิเศษเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพและลดความแออัดในโรงพยาบาล กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศกว่า 1,200 คน ในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ 2562 ว่า 

 

ยินดีที่ได้มาพบปะผู้นำบุคคลที่สร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติ ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความท้าทาย เป็นงานจิตอาสา ซึ่งงานที่ทำได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่องานสาธารณสุขในอนาคต จะได้นำข้อมูลไปเชื่อมโยงระหว่างกระทรวง ทบวง กรม เริ่มต้นด้วยความสุขกายสุขใจ และพัฒนาต่อยอดกับความกินดีอยู่ดีของประชาชน ซึ่งการขับเคลื่อนของนโยบายของทุกรัฐบาลและการบริหารจัดการจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง

 

โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวต่อไปว่า กระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจสำคัญคือลดการเจ็บป่วย ซึ่ง อสม. เป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมป้องกัน หากทำได้จะช่วยลดงบประมาณด้านการรักษาพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทำงานน้อยลง 

 

นอกจากนี้ อสม. ยังมีศักยภาพช่วยลดการแออัดในการไปโรงพยาบาลในขั้นตอนสุดท้ายคือการรับยา ถ้าเราจะลดการแออัดในโรคที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ถ้าเป็นไปได้ให้ อสม. เป็นผู้ที่จะลงไปส่งยา ไปรับยาจากโรงพยาบาล ส่งยาให้คนไข้ในพื้นที่ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ช่วยพัฒนาศักยภาพของ อสม. ได้เรียนรู้ข้อมูลทางด้านยา ได้พบปะประชาชนผู้ป่วยในพื้นที่มากขึ้น โดยจะได้เชิญผู้เกี่ยวข้องนำแนวคิดสู่การเวิร์กช็อปและหาวิธีการที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพ สามารถลดการแออัดของการใช้บริการในโรงพยาบาลได้

 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนสวัสดิการของ อสม. ได้มีแนวคิดเรื่องฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นหลักประกันให้คนในครอบครัว ซึ่งการนำเอาเงินเก็บมารวมกันแล้วไปบริหารจัดการเงินจำนวนมาก สามารถต่อยอดเงินเป็นรายได้นำมาใช้เป็นสวัสดิการได้ และเรื่องสุดท้ายที่อยากฝากไว้คือเรื่องการออกกำลังกาย ช่วยให้สุขภาพดี ไม่เจ็บป่วย ไม่เสียเงิน เป็นเรื่องที่ทำได้ทันที ไม่ต้องใช้งบประมาณ แต่ต้องมีวินัย ขอให้ อสม. เริ่มต้นที่ตัวเอง ออกกำลังกายไปด้วย รณรงค์ให้ประชนออกกำลังกายด้วย และทำการประเมินว่าหลังการออกกำลังกายต่อเนื่องนั้นลดการเจ็บป่วยได้มากน้อยเพียงใด

 

ภาพ: Royal Thai Government

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories