×

การแก้ไขกฎหมาย

พ.ร.บ.นิรโทษกรรม
12 ธันวาคม 2023

วิปรัฐบาลเตรียมเสนอญัตติด่วน ตั้งคณะกรรมาธิการฯ พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เหตุเป็นประเด็นอ่อนไหวต้องรอบคอบ ด้านภูมิธรรมเผย ยังไม่ได้คุยนิกร

วันนี้ (12 ธันวาคม) ชูศักดิ์ ศิรินิล สส. บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะที่ปรึกษาวิปรัฐบาล ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมวิปรัฐบาลถึงการยื่นญัตติด่วนขอให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาศึกษาเรื่องการเสนอ พ.ร.บ.นิรโทษกรรมว่า สมควรที่จะเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมในเร็ววันนี้ รวมถึงสาระสำคัญหากมีการเสนอต้องครอบคลุมในเรื่องใดบ้าง ร่างกฎหมายที่ออกมานั้นควรจะเป็นอ...
25 พฤศจิกายน 2023

รัฐบาลเดินหน้าคู่ขนานศึกษาแก้กฎหมายประชามติ ควบคู่รวบรวมข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วน คาดสรุปเสนอ ครม. ได้ภายในสิ้นปี

วันนี้ (25 พฤศจิกายน) ชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวถึงความคืบหน้าจากการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ในวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา   ชนินทร์กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ครั้งที...
22 พฤศจิกายน 2023

1,251 วันที่กลุ่ม LGBTQIA+ เฝ้ารอ ธัญวัจน์ สส. ก้าวไกล รู้สึกยินดีมากที่รัฐบาลส่ง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม เข้าสภา 12 ธ.ค. นี้

วันนี้ (22 พฤศจิกายน) ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม) โดยจะมีการประชุม ครม. และมีมติส่งร่างกฎหมายให้สภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 12 ธันวาคมนี้ว่า รู้สึกยินดีมาก หากย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ก็มีการเคลื่อนไหวของประ...
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
28 มิถุนายน 2022

ปริญญาเสนอ 5 แนวทางขจัดรัฐประหาร ชี้ศาลต้องเลิกรับรอง ด้านธงทองระบุ แก้ ม.279 อาจหืดขึ้นคอ ติด ส.ว. 250 เสียง

วานนี้ (27 มิถุนายน) ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนองานวิชาการเนื่องในวาระ 90 ปีประชาธิปไตย เรื่อง การทำให้รัฐประหารหมดไปจากประเทศไทย ด้วยมาตรการทางกฎหมายและบรรทัดฐานของศาล โดยมี รศ.ดร.โภคิน พลกุล อดีตประธานรัฐสภา และ ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมอภิปรายและแสดง...
เลือกตั้ง ส.ส.
24 กุมภาพันธ์ 2022

ประชุมรัฐสภา ฝ่ายค้าน-รัฐบาล เปิดฉากแก้กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. หลัง รธน. ผ่านระบบบัตร 2 ใบ หมอชลน่านย้ำหมายเลขพรรค-ผู้สมัครเบอร์เดียวกัน

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์) ที่อาคารรัฐสภา อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีว่าเป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เช่น    การแก้ไขให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเ...
นิโรธ สุนทรเลขา
21 กุมภาพันธ์ 2022

ประธานวิปรัฐบาล เผยไม่รับร่างแก้กฎหมายพรรคการเมืองฉบับเพื่อไทยเป็นร่างหลัก ชี้ปมสภาล่มไม่ได้เป็นคนอ่อนแอ แต่เป็นคนอ่อนน้อม

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์) นิโรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล กล่าวถึงแนวทางการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์นี้ว่า ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส....
assembly-of-house-of-representatives-011264
1 ธันวาคม 2021

มติที่ประชุม ส.ส. ไม่เห็นด้วย ให้เลื่อนญัตติขบวนเสด็จฯ ของก้าวไกลขึ้นมาพิจารณาก่อน ซีกรัฐบาลแก้เกมให้ขานชื่อลงคะแนน

วันนี้ (1 ธันวาคม) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ฉบับที่… พ.ศ. … ซึ่งก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม วรรณวรี ตะล่อมสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล ได้ลุกขึ้นเสนอญัตติด่วนด้วยวาจา ขอให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเลื่อนวาระการประชุมของวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เรื่องขอให้สภาผู้แ...
สมรสเท่าเทียม
29 พฤศจิกายน 2021

แคมเปญล่ารายชื่อเสนอแก้ประมวลแพ่ง ม.1448 เพื่อสมรสเท่าเทียม ทะลุ 1 แสนกว่ารายชื่อแล้ว ตั้งเป้า 1 ล้านรายชื่อ

วานนี้ (28 พฤศจิกายน) ที่สี่แยกราชประสงค์ กลุ่มภาคีสีรุ้งเพื่อการสมรสเท่าเทียม จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่ใช้ชื่อว่า ‘เพราะบุคคลนั้นเท่ากัน สมรสจึงต้องเท่าเทียม’ เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการเรียกร้องไปยังรัฐบาลว่าสิทธิในการสมรสเป็นของทุกเพศ และต้องมีความเท่าเทียม โดยทางกลุ่มเห็นว่า แม้ประเทศไทยจะยอมรับ LGBTQ แต่กฎหมายและนโยบายของรัฐยังไม่คุ้มครองบ...
ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย
8 พฤศจิกายน 2021

ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ยื่นหนังสือค้านแก้ไข ม.112 และ 116 ประกาศจุดยืนปกป้องสถาบันฯ

วันนี้ (8 พฤศจิกายน) นพ.ระวี มาศฉมาดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ รับยื่นหนังสือจากกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยแห่งประเทศไทย เพื่อคัดค้านการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และ 116    นพ.ระวีกล่าวว่า ในอดีตผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเป็นกลุ่มคนที่ไม่เอาสถาบันฯ แต่ในปัจจุบันนี้ เมื่อได้มาใช้ชีวิตในสังคมปกติ ได้มองเ...
Piyabutr Saengkanokkul
3 พฤศจิกายน 2021

ปิยบุตร ยกเหตุควรเลิก ม.112 ชี้ปัญหาทั้งตัวบท-การบังคับใช้ วอนสังคมมองเหตุผลความจำเป็น

วานนี้ (2 พฤศจิกายน) ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า จัดรายการพิเศษบนแอปพลิเคชัน Clubhouse และช่องทางเพจเฟซบุ๊กคณะก้าวหน้า ‘หมดเวลา 112 ถึงเวลาคืนอนาคตสังคมไทย’ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 จุดยืนของคณะก้าวหน้า และแนวทางการเคลื่อนไหวเพื่อนำไปสู่การรณรงค์สนับสนุนกระบวนการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112   ปิยบุต...

Close Advertising