×

การแก้ปัญหาผักตบชวา

กำจัดผักตบชวา-เก็บขยะมูลฝอย
9 สิงหาคม 2022

กทม. เร่งกำจัดผักตบชวา-เก็บขยะมูลฝอย เคลียร์แม่น้ำเจ้าพระยา รับมือฝนตกหนัก ช่วยระบายน้ำเร็วขึ้น

วันนี้ (9 สิงหาคม) เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ทำการเก็บผักตบชวาและขยะมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา จากนั้นลำเลียงขึ้นเรือเก็บขนขยะและวัชพืชที่จอดอยู่บริเวณสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร     THE STANDARD ได้ร่วมเก็บบรรยากาศระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม พบว่า สามารถเก็บผักตบชวาได้จำนวนมาก รวมถึงมีขย...
ผักตบชวา
29 กรกฎาคม 2022

สำรวจ ‘ผักตบชวา’ กลางกรุง หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำต่อเนื่อง

นี่คือภาพผักตบชวาที่ลอยอยู่เหนือแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงท่าเรือสะพานตากสิน หลังจากช่วงก่อนหน้านี้มีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท อย่างต่อเนื่อง ทำให้มวลน้ำพัดพาผักตบชวาเข้ามาลอยอยู่กลางแม่น้ำในกรุงเทพมหานคร   ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา สำนักการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาและวัช...
31 สิงหาคม 2018

เรือล่องมา ผักตบชวาหายไป นวัตกรรมแก้ปัญหาสวะล้นคลอง จิตอาสาเพื่อแม่น้ำไทย

น้ำถือเป็นสิ่งจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับผู้ที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำ ที่มีน้ำเป็นส่วนสำคัญในหลายๆ องค์ประกอบของการดำเนินชีวิต   แต่ในปัจจุบันการใช้ชีวิตแบบนั้นมีน้อยลงมาก ด้วยปัญหาสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป จึงทำให้ผู้คนที่เคยอาศัยแถวลุ่มน้ำต้องย้ายถิ่นฐาน เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิม &nb...

Close Advertising