×

กทม. เร่งกำจัดผักตบชวา-เก็บขยะมูลฝอย เคลียร์แม่น้ำเจ้าพระยา รับมือฝนตกหนัก ช่วยระบายน้ำเร็วขึ้น

โดย THE STANDARD TEAM
09.08.2022
  • LOADING...
กำจัดผักตบชวา-เก็บขยะมูลฝอย

วันนี้ (9 สิงหาคม) เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ทำการเก็บผักตบชวาและขยะมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา จากนั้นลำเลียงขึ้นเรือเก็บขนขยะและวัชพืชที่จอดอยู่บริเวณสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร

 

 

THE STANDARD ได้ร่วมเก็บบรรยากาศระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม พบว่า สามารถเก็บผักตบชวาได้จำนวนมาก รวมถึงมีขยะมูลฝอยอีกจำนวนมากเช่นกัน เมื่อเจ้าหน้าที่ได้เก็บผักตบชวาและขยะมูลฝอยแล้ว ทำให้เมื่อกวาดสายตาลงไปยังแม่น้ำเจ้าพระยา พบว่ามีความสะอาดยิ่งขึ้น ไม่มีผักตบชวาและขยะมูลฝอยกวนสายตา

 

 

สำหรับผักตบชวา จัดเป็นวัชพืชต่างถิ่นที่แพร่ระบาดรุกราน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชพื้นเมืองและระบบนิเวศของประเทศไทย ก่อให้เกิดปัญหาในหลายด้าน ทั้งการเกษตร การชลประทาน และส่งผลต่อสุขภาพอนามัย ทำให้การควบคุมวัชพืชดังกล่าวเป็นไปได้ยาก

 

กำจัดผักตบชวา-เก็บขยะมูลฝอย

 

นอกจากนี้ผักตบชวามีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วโดยใช้เมล็ดและการแตกหน่อ ในเวลาเพียง 1 เดือน ผักตบชวา 1 ต้น อาจขยายพันธุ์ได้มากถึง 1,000 ต้น ถึงแม้ว่าน้ำจะแห้ง เมล็ดของผักตบชวาก็สามารถพักตัวได้นานถึง 15 ปี

 

ขณะเดียวกัน ผักตบชวาก็ไปลดการไหลของน้ำลงประมาณ 40% และเป็นอุปสรรคสำคัญที่กีดขวางการสัญจรทางน้ำ ทำให้การสัญจรทางเรือเป็นไปได้ยาก

 

กำจัดผักตบชวา-เก็บขยะมูลฝอย กำจัดผักตบชวา-เก็บขยะมูลฝอย กำจัดผักตบชวา-เก็บขยะมูลฝอย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising