×

การเขียน

HEAL
26 สิงหาคม 2023

‘HEAL’ เวิร์กช็อปโดย RCB Experimental Art Lab ที่ชวนทุกคนมาสำรวจจิตใจด้วยการวาด-เขียน

เนื่องจากวันที่ 10 กันยายนของทุกปีตรงกับวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day) ‘RCB Experimental Art Lab’ อาร์ตแล็บที่คอยสนับสนุนให้เหล่าศิลปินได้ใช้เป็นพื้นที่ปล่อยของ จึงเชิญชวนให้ทุกคนมาตระหนักรู้ถึงปัญหาสุขภาพจิต และสำรวจจิตใจผ่านเวิร์กช็อปซีรีส์ ‘HEAL’ กับศิลปะสองแขนงที่แตกต่างกันคือ การวาด และ การเขียน โดยสองผู้นำเวิร์กช็อปช...
17 พฤษภาคม 2023

งานศึกษาชี้ นักเรียนสิงคโปร์ครองแชมป์อ่านออกเขียนได้ ขณะที่แอฟริกาใต้รั้งท้าย มีปัญหาด้านการอ่าน

งานศึกษาระหว่างประเทศว่าด้วยการอ่านออกเขียนได้ชิ้นล่าสุดอย่าง The Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) โดยสมาคมนานาชาติเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (IEA) ที่ร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษาชั้นนำอีกหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา ได้สำรวจและทดสอบความสามารถในการอ่านของเด็กนักเรียนวัย 9-10 ปีถึง 400,000 คนใน 57 ประเทศและดินแดนทั่วโลก เม...

Close Advertising