×

การสักยันต์

การสักยันต์
2 กรกฎาคม 2022

สักยันต์ ศิลปะบนเรือนร่าง ร้อยเรื่องราวแห่งความเชื่อใน ‘Trance/Figuration, Tattoos From Birth to Death’

ชวนไปชมศิลปะร่วมสมัยที่มีศิลปะการจัดวาง ภาพถ่าย และภาพยนตร์ เรื่องราวของการสักยันต์ ลายสักตามประเพณีของกัมพูชาและไทย ที่แสดงให้เห็นทั้งความศักดิ์สิทธิ์ ความศรัทธา และสุนทรียภาพของศิลปะบนเรือนร่าง โดยฝีมือการถ่ายภาพของนักวิชาการของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ ในนิทรรศการ ‘Trance/Figuration, Tattoos From Birth to Death’    การสักยันต์...

Close Advertising