×

การศึกษา

เปิดปีการศึกษาใหม่ 2567 โรงเรียนสังกัด กทม. มีครูสอนเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญา-ร่างกาย ครบทั้ง 437 แห่ง
27 มีนาคม 2024

เปิดปีการศึกษาใหม่ 2567 โรงเรียนสังกัด กทม. มีครูสอนเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญา-ร่างกาย ครบทั้ง 437 แห่ง

วันนี้ (27 มีนาคม) ภาณุมาศ สุขอัมพร พร้อมด้วย วิลาวัลย์ ธรรมชาติ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงความพร้อมของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จะมีครูการศึกษาพิเศษในการจัดการศึกษาแบบ ‘เรียนรวม’ สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ครบทั้ง 437 โรงเรียนในภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567   ภาณุมาศกล่าวว่า ถือเป็นครั้งแรกของ กทม. ที่จ...
เทรนด์การทำงาน
12 มีนาคม 2024

5 เทรนด์การทำงาน ยุคปริญญาไร้ความหมาย

คนทำงานจำนวนมาก…ไม่อยากกลับเข้าออฟฟิศเต็มเวลา คนทำงานไม่น้อย…กำลังคิดถึงการเบรกจากการทำงาน คนทำงานส่วนใหญ่…ไม่อยากเป็นหัวหน้าเพราะทั้งเหนื่อยทั้งเครียด    Harvard Business Review สรุปโลกการทำงานในปี 2024 ไว้ว่าเป็นยุคสมัยที่ กำแพงแห่งวุฒิการศึกษากำลังถูกทำลาย ปริญญามีความหมายน้อยกว่าทักษะความสามารถ อะไรบ้างที่คนทำงานและองค์กร...
31 มกราคม 2024

‘เขียนโค้ด-เรียน-สุขภาพ’ ขึ้นแท่น 3 วงการที่จะใช้ประโยชน์จาก ChatGPT ได้อย่างน่าตื่นเต้น

ตามที่ แซม อัลต์แมน ซีอีโอของ OpenAI กล่าวว่า ทุกคนสามารถขอให้ ChatGPT ตอบคำถามหรือทำงานให้ แต่แชตบอตยอดนิยมนี้เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ทำงานใน 3 อุตสาหกรรมเฉพาะนี้   “การเขียนโค้ดน่าจะเป็นด้านเดียวที่เราตื่นเต้นมากที่สุดเกี่ยวกับ Productivity ในปัจจุบันมันถูกนำไปใช้งานเป็นวงกว้าง” ซีอีโอของ OpenAI กล่าวในตอนล่าสุดของ Unconfuse Me ซึ...
13 มกราคม 2024

กทม. ลงทุนเท่าไร? กับการศึกษาเด็กๆ ในงบปี 2567

วันเด็กปีนี้ THE STANDARD ชวนพิจารณางบประมาณประจำปี 2567 จากกรุงเทพมหานคร ว่ามีการจัดสรรสำหรับด้านการศึกษาของเด็กนักเรียนในสังกัด กทม. เท่าไรบ้าง       ภาพประกอบ: ยุทธพล ธไนศวรรย์...
วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
5 มกราคม 2024

วิโรจน์ไม่เห็นด้วย จัดงบกระทรวงศึกษาฯ ซ้ำเดิม คะแนน PISA รั้งท้าย-ต่ำสุดในรอบ 20 ปี บอก รมว. เพิ่มพูน แต่การศึกษากลับถดถอย

วันนี้ (5 มกราคม) วิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สัดส่วนกระทรวงศึกษาธิการ โดยกล่าวถึงโครงการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ที่สะท้อนถึงดัชนีชี้วัดคุณภาพคน การศึกษา ขีดความสามารถของประเทศ และระบบคุณภาพการศึกษา   โดยวิโรจน์กล่าวว่า ไม่ใช่แค่การสอบแข่งขัน...
PISA 2022
6 ธันวาคม 2023

PISA 2022: ส่องคะแนนนักเรียนไทยอยู่จุดไหนในเวทีโลก

องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ได้เปิดเผยภาพรวมของการสอบวัดระดับโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ประจำปี 2022 ซึ่งเป็นการประเมินนักเรียนอายุ 15 ปี อันเป็นวัยที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ โดยเน้นการประเมินความฉลาดรู้ (Literacy) ทั้งทางด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ ไปพร้อมกัน    สำหรับ...
หลักสูตรการศึกษา
6 ธันวาคม 2023

ก้าวไกลเปิด 9 แนวทางพัฒนาการศึกษา หลังผลสอบ PISA ของนักเรียนไทยตกต่ำสุดในรอบ 20 ปี

วันนี้ (6 ธันวาคม) พริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกและ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีที่องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) มีการเผยแพร่ผลประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ประจำปี 2022 ซึ่งเป็นการประเมินทักษะของนักเรียนและตัวชี้วัดคุณภาพระบบการศึกษาของแต่ละประเทศที่มีการวัดผลทุก 3 ปี    ซึ่งผลคะแนนของนักเรียนไ...
Waikato Management School
24 ตุลาคม 2023

มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์เปิดหลักสูตรใหม่ด้านฟินเทคและคริปโต รองรับความต้องการของตลาดแรงงานที่มากขึ้น

มหาวิทยาลัยไวกาโต สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ เปิดตัวหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรีทางด้านฟินเทค เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานที่มากขึ้น โดยโปรแกรมจะมุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจสกุลเงินดิจิทัล, Open Banking และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   Waikato Management School ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยไวกาโต สถาบันการศึกษาชั้นน...
การศึกษา
20 ตุลาคม 2023

กสศ. หารือร่วมกระทรวงศึกษาธิการ สร้างการศึกษาที่มีคุณภาพ เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียน

วันนี้ (20 ตุลาคม) พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารระดับสูงของการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมหารือและประสานการทำงานร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมี ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหาร กสศ., รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ กรรมการบริหาร กสศ., ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการ กสศ. และคณะ เข้าร่วมปร...
18 ตุลาคม 2023

ชมคลิป: ‘โครงการพัฒนาต้นแบบการศึกษา’ เพิ่มทักษะครู นำความรู้สู่โรงเรียนและชุมชน | THE STANDARD

สภาพการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ในช่วงแรกก่อนจะมีครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาต้นแบบการศึกษาของกลุ่ม ปตท. มีปัญหาหลายด้าน ทั้งจำนวนครูไม่เพียงพอต่อการสอน ครูที่มีก็ไม่ได้จบตรงสาย ส่งผลให้ครูหนึ่งคนจะต้องสอนหลายวิชา และเน้นการสอนแบบบรรยาย เด็กๆ ในชั้นเรียนก็ไม่ได้รับการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากพอ หลายครั้งเกิดความรู้สึกไม่อยากเข...

Close Advertising