×

การรวมหนี้ (Debt Consolidation)

แบงก์ชาติ
22 พฤศจิกายน 2021

แบงก์ชาติ งัดมาตรการจูงใจรวมหนี้ หวังลดข้อจำกัดการรีไฟแนนซ์ บรรเทาภาระดอกเบี้ยให้ลูกหนี้

แบงก์ชาติเปิดมาตรการช่วยรายย่อย สนับสนุนการรีไฟแนนซ์และรวมหนี้ให้อยู่ภายในสถาบันการเงินเดียวกัน หวังช่วยลดภาระดอกเบี้ย จูงใจแบงก์ด้วยการคำนวณน้ำหนักความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อยที่รวมเข้ามาเท่าสินเชื่อบ้านที่ 35% ตลอดอายุสัญญา ช่วยลดต้นทุนการตั้งสำรอง พร้อมกำชับแบงก์ห้ามเก็บค่าปรับ Prepayment Fee เปิดทางลูกหนี้สินเชื่อบุคคลโปะหนี้ก่อนกำหนด   ...

Close Advertising