×

การประชุมคณะรัฐมนตรี

เลือกตั้งซ่อม
12 เมษายน 2022

ครม. เตรียมเคาะ พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อม แทนปารีณา คาดวันหย่อนบัตรช่วง 15-22 พ.ค. พปชร. ยังไม่เคาะคนลงสมัคร

วันนี้ (12 เมษายน) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล    โดยมีวาระที่น่าสนใจ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ราชบุรี​ เขตเลือกตั้งที่​ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง หลังจาก ปา...
พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า
29 มีนาคม 2022

ครม. ตีตกร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า มอบคลังคลายกฎกระทรวง ย้ำไม่ปิดกั้นชาวบ้านผลิตเหล้าได้หากไม่ใช่เพื่อการค้า

วันนี้ (29 มีนาคม) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ตามที่สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้เห็นชอบให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณารับหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต ฉบับที่ … พ.ศ. .... โดยเป็นร่างที่ ส.ส. เสนอ ซึ่งมีสาระเป็นการให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการผลิตสุราที่ไม่ใช่เพื่อการค...
หนี้เกษตรกร
22 มีนาคม 2022

ครม. เห็นชอบหลักการแก้หนี้เกษตรกร ให้พักดอกเบี้ย-ผ่อนชำระเงินต้นครึ่งหนึ่ง ผ่อนครบยกหนี้ให้ทั้งหมด

วันนี้ (22 มีนาคม) ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำหรับลูกหนี้ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว....
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอส.
22 มีนาคม 2022

เคาะจ่ายค่าเสี่ยงภัยโควิดเดือนละ 500 บาทอีก 6 เดือน ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ (22 มีนาคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 จำนวน 811.77 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า ได้แก่ กำนัน ผ...
Paxlovid
22 มีนาคม 2022

ครม. อนุมัติงบ 8.4 พันล้านบาท จัดซื้อยาแพ็กซ์โลวิดจาก Pfizer และจ่ายค่าเสี่ยงภัยผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับโควิด

วันนี้ (22 มีนาคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 8,458.38 ล้านบาท ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ซึ่งจะจัดสรรแก่ 5 หน่วยงาน ปร...
มาตรการภาครัฐ
22 มีนาคม 2022

เปิด 10 มาตรการภาครัฐ ช่วยประชาชนสู้ค่าครองชีพ หลังรัสเซีย-ยูเครนรบยืดเยื้อ

วันนี้ (22 มีนาคม) หลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ออกแถลงการณ์ต่อสถานการณ์สู้รบระหว่างยูเครน-รัสเซีย ซึ่งประเมินว่า ‘อาจจะไม่จบลงโดยเร็ว’   จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมความคิดเพื่อหามาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเร่งด่วน เพิ่มเติมจากมาตรการต่างๆ ที่รัฐไ...
ม็อบชาวนา
22 มีนาคม 2022

2 เดือนกับข้อเรียกร้องของม็อบชาวนา ที่ยังไร้การเหลียวแลจากรัฐ

วันนี้ (22 มีนาคม) ที่หน้ากระทรวงการคลัง ปิ่นแก้ว แก้วสุกแท้ ผู้ประสานงานเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันนี้เกษตรกรส่วนใหญ่รู้แล้วว่าจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พวกเขาจึงเฝ้าหวังว่าโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ในกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรน่าจะเข้าสู่ที่ประชุมได้ โดยล่าสุดจากการประสานงานไปยังทำเนียบรัฐบาล ทางเครือข่ายฯ ได้เตรียมคณะผู้เข้...
FATF
15 มีนาคม 2022

ครม. ไฟเขียว ไทยเป็นสมาชิก FATF เพิ่มบทบาทการป้องกันการฟอกเงิน เสริมภาพความน่าเชื่อถือการค้าการลงทุน

วันนี้ (15 มีนาคม) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ระบุว่า ครม. เห็นชอบให้ไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force: FATF) ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ ซึ่งคณะทำงานเฉพาะกิจ FATF นี้เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างรัฐบาล จัดตั้ง...
โครงการจิตอาสาพระราชทาน
15 มีนาคม 2022

ครม. รับทราบผลดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ปี 2564 มีผู้ลงทะเบียนสมัครแล้ว 6.8 ล้านคนทั่วประเทศ

วันนี้ (15 มีนาคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบการรายงานผลดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 มีประชาชนลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทานแล้ว 6,896,296 คน จำแนกเป็นกรุงเทพมหานคร 455,861 คน และส่วนภูมิภาค 6,440,408 คน   ท...
สปสช.
15 มีนาคม 2022

ครม. เทงบ 3.45 หมื่นล้านบาทให้ สปสช. จ่ายสถานพยาบาลเป็นค่าบริการสาธารณสุขโรค ช่วง ธ.ค. 64 – ก.พ. 65

วันนี้ (15 มีนาคม) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. อนุมัติโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2565 รอบที่ 2 วงเงิน 34,528 ล้านบาท ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อเป็นค่าบริการสาธารณสุขโรคโควิด และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องของหน่วยบริการหรือสถานพยาบา...

Close Advertising