×

การประชุมคณะรัฐมนตรี

ยกเว้นค่าธรรมเนียมธุรกิจโรงแรม
6 กรกฎาคม 2022

ครม. มีมติ ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมธุรกิจโรงแรม 40 บาทต่อห้องพัก ให้แก่ผู้ประกอบการไปอีก 2 ปี

วานนี้ (5 กรกฎาคม) ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม โดยสาระสำคัญ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมปีละ 40 บาทต่อห้องพัก เป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2567 จากที่กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแ...
ครม. เห็นชอบสินค้าและบริการควบคุม
28 มิถุนายน 2022

ครม. เห็นชอบสินค้าและบริการควบคุม 51 รายการ โฆษกรัฐบาลแจง ไม่เกี่ยวกับราคาสินค้าแพงขึ้นตามกลไกตลาดปกติ

วันนี้ (28 มิถุนายน) ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมปี 2565 จำนวน 51 รายการ ใน 11 หมวด โดยเป็นสินค้าและบริการควบคุมเช่นเดียวกับปี 2564 จำนวน 51 รายการ จำแนกเป็น 46 สินค้า 5 บริการ 11 หมวด ได้แก่    หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระดาษทำลูกฟูก กระดาษเหนียว ...
Car Seat
28 มิถุนายน 2022

ครม. ไฟเขียวลดภาษีนำเข้า Car Seat จากต่างประเทศ​ 20​% เริ่มใช้ตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาถึงสิ้นปี 2566

วันนี้ (28 มิถุนายน) ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบยกเว้นอากรสำหรับที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car Seat) เฉพาะที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กนำเข้า ตามร่างประกาศกระทรวงการคลัง การลดอัตราอากรและยกเว้นศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..)   โดยให้มีผลตั้งแต่วันถัดจาก...
วิษณุ เครืองาม
28 มิถุนายน 2022

ครม. พร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจตั้งแต่ 19 ก.ค. เป็นต้นไป หลังฝ่ายค้านยื่นญัตติซักฟอก

วันนี้ (28 มิถุนายน) วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะประชุม ครม. ในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม เนื่องจากมีวาระที่ต้องพิจารณา และรัฐบาลพร้อมที่จะไปร่วมประชุมในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 151 ของฝ่ายค้าน ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 กรกฎาคมเป็นต้นไป    ส่วนกรอบเวลาจะอภิปรายกี่วันน...
AstraZeneca
21 มิถุนายน 2022

ครม. เคาะ ลดการจัดซื้อวัคซีน AstraZeneca เหลือ 35.4 ล้านโดส จากเดิม 60 ล้านโดส เพิ่มการจัดซื้อภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป

วันนี้ (21 มิถุนายน) ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสาระสำคัญของการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิดสำหรับบริการประชากรในประเทศไทยจำนวน 60 ล้านโดส ในปี 2565 โดยปรับลดการจัดซื้อวัคซีน AstraZeneca จากเดิม 60 ล้านโดส กรอบวงเงิน 18,762.5160 ล้านบาท เป็นการจัด...
ภาษีนักแสดงต่างชาติถ่ายหนังในไทย
21 มิถุนายน 2022

ครม. เห็นชอบยกเว้นภาษีนักแสดงต่างชาติถ่ายหนังในไทย ดัน Soft Power ระยะเวลา 5 ปี คาดมีรายได้รวม 1.7 หมื่นล้านบาท

วันนี้ (21 มิถุนายน) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบมาตรการยกเว้นภาษีนักแสดงชาวต่างชาติที่ถ่ายทำภาพยนตร์ในไทยเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อเป็นการดึงดูดให้เกิดการลงทุนถ่ายทำภาพยนตร์ในไทยเพิ่มขึ้น และส่งเสริม Soft Power ไทย ซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล   ปัจจุบันประเทศมีรายได้จา...
คณะรัฐมนตรี
21 มิถุนายน 2022

ครม. เห็นชอบ 8 มาตรการลดค่าครองชีพรอบใหม่นาน 3 เดือน ตั้งแต่ ก.ค.-ก.ย. เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำมันแพง

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (21 มิถุนายน) มีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าครองชีพรอบใหม่และต่ออายุมาตรการเดิมที่กำลังจะสิ้นสุดลงออกไปเป็นเวลาอีก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาน้ำมันแพง โดยมีรายละเอียดดังนี้   ตรึงราคาขายปลีกก๊าซ NGV 15.59 บาทต...
ประยุทธ์ จันทร์โอชา
7 มิถุนายน 2022

ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต แยกจากประมวลแพ่ง ส่งต่อที่ประชุม ส.ส. พิจารณา ย้ำเพื่อให้เป็นสากล-สอดคล้องกับโลก

วันนี้ (7 มิถุนายน) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าวันนี้ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คู่ชีวิต ซึ่งถือเป็นกฎหมายใหม่ สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่องความเสมอภาคทางเพศและความหลากหลายทางเพศ และถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ต้องได้ร...
อานนท์ แสนน่าน
30 พฤษภาคม 2022

ครม. แต่งตั้ง ‘อานนท์ แสนน่าน’ อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดง 4 ภาค นั่งข้าราชการการเมือง

วันนี้ (30 พฤษภาคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้แทนชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำนวน 2 คน แทนกรรมการผู้แทนชุดเดิมที่ขอลาออก และแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่มีอายุ 70 ปีบริบูรณ์ ตามลำดับ ดังนี้ ศักดา เนติพัฒน์ กรรมการผู้แทนชุ...
ผู้ประกันตน
10 พฤษภาคม 2022

ครม. ไฟเขียว ‘ผู้ประกันตน’ นำเงินหลังเกษียณมาใช้ก่อน พร้อมปรับสิทธิประกันสังคมเพิ่มเงินทดแทน

ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ ให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินกรณีชราภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อน โดยเป็นการ ‘ขอเลือก ขอคืน และขอกู้’ ขณะเดียวกันยังได้เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีอื่นๆ เช่น เพิ...

Close Advertising