×

การปฏิวัติอุตสาหกรรม

25 กุมภาพันธ์ 2022

‘สร้างสรรค์ ปรับตัว เชื่อมต่อ’ ทำธุรกิจอย่างไรให้อายุยืนอย่างยิ่งใหญ่

ระบบเศรษฐกิจโลกผ่านปรากฏการณ์สำคัญมาแล้วหลายครั้ง บางปรากฏการณ์เป็น ‘วิกฤต’ เช่น วิกฤตราคาน้ำมันในช่วง 1970 วิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกในปี 2008 และล่าสุดคือวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด บางปรากฏการณ์เป็น ‘การปฏิวัติอุตสาหกรรม’ นับตั้งแต่การคิดค้นแท่นพิมพ์ Gutenberg การคิดค้นคอมพิวเตอร์ในช่วงปี 1970 จนมาถึงการปฏิวัติดิจิทัลในปัจจุบัน   ปรา...
ภาวะโลกร้อน
25 กรกฎาคม 2019

งานวิจัยชี้ โลกร้อนขึ้นมากหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม มนุษย์เป็นตัวแปรสำคัญ

งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนล่าสุดที่ได้ตีพิมพ์ใน Nature ชี้ว่า ความคิดของกลุ่มคนที่ปฏิเสธว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกในปัจจุบันเป็นไปตามวัฏจักรของธรรมชาตินั้น เป็นความคิดที่อาจจะไม่ถูกต้อง โดยนักวิจัยเปิดเผยว่า ภาวะโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้มีสเกลที่ใหญ่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตลอดช่วง 2,000...

Close Advertising