×

การบวชนาค

บวชในพระพุทธศาสนากับเสรีภาพทางเพศ
25 สิงหาคม 2020

บวชในพระพุทธศาสนากับเสรีภาพทางเพศ แต่ไม่ใช่เสรีภาพทางศาสนา (1)

​เมื่อกล่าวถึงพระตุ๊ด-เณรแต๋ว ปัญหาที่ถกเถียงกันในสังคมไทยไม่ใช่แค่เรื่องที่จะบอกว่าคนเป็นตุ๊ด-แต๋ว บวชได้หรือไม่ได้ แต่ปัญหาหลักอยู่ที่ว่าคนในสังคมส่วนใหญ่มักมองเขาไปในแง่ลบเป็นหลักตั้งแต่เริ่มต้น เช่น เป็นพวกบัณเฑาะก์ ลักเพศ วิปริตผิดเพศ มักมากในกามราคะ นิยมความรุนแรง ผิดพระวินัย เป็นกลุ่มที่จะสร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการพระสงฆ์ หรือมากกว่านั้น...
1 มีนาคม 2019

มติมหาเถรสมาคม ห้ามจัดงานบวชเสียงดัง-แสดงไม่เหมาะสมในพื้นที่วัด ฝ่าฝืนเจ้าอาวาสมีความผิด

หลังการประชุมมหาเถรสมาคม หรือ มส. เมื่อวานนี้ (28 ก.พ.) นายวีระ จำลอง ผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ พศ. ได้นำประเด็นการจัดงานบวชที่วัดสิงห์ ซึ่งทางเจ้าภาพที่จัดงานมีการใช้เครื่องเสียงดังจนกระทบกับนักเรียนที่กำลังสอบอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ แม้มีการแจ้งขอความร่วมมือจากทางเจ้าอาวาสวัดสิ...
25 กุมภาพันธ์ 2019

‘บวชนาคระทึก’ ปัญหาอยู่ที่พิธีกรรมหรือความไม่เข้าใจในสิทธิเสรีภาพ

การบวชนาคถือเป็นพิธีกรรมที่มีจุดกำเนิดในภูมิภาคอุษาคเนย์ ไม่ได้มีในชมพูทวีปหรืออินเดียโบราณ เพราะในวินัยของพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติหรือกล่าวถึงเรื่องพิธีกรรมการบวชนาคให้เป็นพระ แต่ในประเพณีไทยตั้งแต่โบราณ กลับเรียกการอุปสมบทว่า พิธีกรรมบวชนาคให้เป็นพระ ไม่ใช่การบวชคนให้เป็นพระ   ความเชื่อดังกล่าวเกิดขึ้นจากตำนานเรื่องเล่าที่เชื่อกันว่า ใ...

Close Advertising