×

การบริหารความเสี่ยงในองค์กร

17 มกราคม 2023

10 แนวคิดสู่การปฏิบัติขององค์กรในการทบทวนความเสี่ยง

ก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ปี 2566 ธุรกิจทั่วโลกยังคงเผชิญกับ ‘ความเสี่ยง’ ในหลากหลายรูปแบบทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นผู้นำองค์กรจะต้องให้ความสำคัญกับ ‘การจัดการความเสี่ยง’ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ ในขณะที่องค์กรก็ยังสามารถเติบโตต่อไปได้   ทั้งนี้ การจ...
7 มกราคม 2023

การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อรองรับพันธมิตรทางธุรกิจ พลิก ‘วิกฤต’ ให้เป็น ‘โอกาส’?

ปัจจัยภายนอกทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา เช่น ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่กระทบต่อระบบห่วงโซ่อุปทาน อัตราเงินเฟ้อ และภัยจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทำให้หลายธุรกิจในประเทศไทยเหมือนถูกทดสอบการจัดการในสภาวะวิกฤต เพื่อให้การทำธุรกิจยังคงเป็นไปตามแผน ในวิกฤตนั้นก็เป็นแรงผลักอย่างแรงกล้าให้หลายธุรกิจซึ่งอาจจะอยู่ร...
ประคองธุรกิจให้รอดในยุคโควิด
26 กรกฎาคม 2021

ชมคลิป: 7 เคล็ดลับสำหรับผู้ประกอบการ ประคองธุรกิจให้รอดในยุคโควิด

Nicholas Bahr ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารความเสี่ยง จาก DuPont Sustainable Solutions มีคำแนะนำถึงแนวทางปฏิบัติที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการให้สามารถกลับมาเปิด หรือ Reopen ธุรกิจของตนได้หลังยุคโควิด ติดตามได้ใน Highlight นี้...
19 มีนาคม 2018

คนคิดบวกสร้างเครื่องบิน คนคิดลบสร้างร่มชูชีพ องค์กรควรจะจัดการกับคนทั้ง 2 ขั้วนี้อย่างไร

เครื่องบินถูกสร้างมาจากคนคิดบวก ที่คิดว่าสามารถทำเรื่องที่คนอื่นคิดว่าเป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ แต่เราจะนั่งเครื่องบินลำนั้นหรือไม่ ถ้ากัปตันประกาศว่าเครื่องบินลำนี้ไม่มีร่มชูชีพนะครับ ใครบ้างคะ ที่แวดล้อมไปด้วยเพื่อนร่วมงานที่คิดแบบเดียวกัน ใครบ้างคะ ที่มีแต่เพื่อนร่วมงานที่คิดบวก ไม่เคยมองอะไรเป็นปัญหาและอุปสรรคเลย   อาจจะมีบางคนต...

Close Advertising